Cilt 1, Sayı 2 (2014)

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

İçindekiler

Araştırma

Travmatik Beyin Hasarlı Çocuk Hastalarda Tekrarlayan Bilgisayarlı Tomografinin Değerliliği ve Radyasyon Hasarı PDF (English)
Mustafa YAZICIOĞLU, Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK, Barış Murat AYVACI, Derya ÖZAŞIR, Yılmaz AYDIN, Uyarış ÇOBAN, Halil DOĞAN
Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma PDF
Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN
Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Ve Tutumlarının Belirlenmesi PDF
Sevim ÇELİK
Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Psiko-Sosyal Sağlıklarının Karşılaştırılması PDF
Mehtap GÜMÜŞDAŞ, Serap EJDER APAY, Elif Yağmur ÖZORHAN
Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler PDF PDF
Sevim ÇELİK
Torasik cerrahi sonrası postoperatif pulmoner komplikasyonların önlenmesinde İnsentif spirometre ve Continous Positive Airway Pressure (CPAP)'ın karşılaştırılması PDF
Alis KOSTANOĞLU, Ela TARAKCI, Enver DAYIOĞLU, Sabriye DEMİRCİ

Olgu Sunumu

Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Posttravmatik Stres Bozukluğu (Olgu Analizi) PDF
Gülçin BOZKURT, Coşkun YORULMAZ, Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA

Derleme

Yeşil Hastane Konsepti ve Türkiye Deneyimi PDF
Haydar HOŞGÖR
Türkiye'de Çocukların Katılım Hakkı Üzerine Bir Derleme PDF
Tuğba CANBULUT
Duygusal Zekâ ve Ebelik PDF
Hediye BEKMEZCİ, Serap EJDER APAY, Hava ÖZKAN
Anne Sütü Bağışı: Türkiye’deki Durum PDF
Merve KADIOĞLU, Nevin HOTUN ŞAHİN
Çocuklarda Obezitenin Önlenmesi ve Yönetiminde Hemşirenin Rolü PDF
Leyla ERDİM, Ayşe ERGUN, Sema KUĞUOĞLU
Nöromusküler Hastalıklarda Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Derleme PDF
İpek YELDAN, Gökşen KURAN ASLAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588