Fibromiyaljili Bireyin Bakımında D Vitamininin Yeri

Burcu BABADAĞ, Güler BALCI ALPARSLAN
1.417 397

Öz


Fibromiyalji; hassas noktalar, kronik yaygın kas iskelet ağrılar ile karakterize, uyku bozukluğu,  kas zayıflığı, anksiyete, depresyonla gibi birçok semptomun eşlik ettiği, etiyolojisi kesin olarak bilinmeyen bir sendromdur. Yapılan çalışmalarda fibromiyalji hastalarında D vitamini seviyesinin düşüklüğünün yaygın olduğu belirtilmektedir. D vitamini immun sistem aktivitesinde düzenleyici olarak görev yapmakta ve romatoid artirit vb. birçok otoimmun hastalıkta önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında D vitamini ağrı ile de ilişkilendirilmektedir. D vitamini eksikliğinin ağrıya karşı duyarlılığı arttırdığı, bunun potansiyel nedeninin de "ağrıyı algılayan " nöronların üretimi ve vitamin D metabolitin yanıtı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. D vitamini eksikliği nosiseptiflerin uyarımını arttırmakta ve hipersensitiviteye yol açmaktadır. Özellikle literatürde fibromiyalji hastalarında D vitamini takibi ile ilgili hemşirelik alanında çalışmalara rastlanmamıştır. Hemşire, fibromiyalji hastalarının ağrı, uykusuzluk, anksiyete gibi semptom yönetiminin yanında özellikle ağrının kontrol altına alınması için D vitamini eksikliğine karşı önlem almalıdır. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve balık, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, mantar gibi D vitamininden zengin besinlerin tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Bireylerin güneşten yeterli düzeyde yararlanması, güneş koruyucu kremlerde özellikle D vitamini içerenlerin tercih edilmesi önemlidir. Bunun yanında; hemşire fibromiyalji hastalarını vital bulgular, boy-kilo, deri rengi, kemik ağrısı gibi D vitamini eksikliği belirtileri yönünden de değerlendirmelidir. Sonuç olarak; fibromiyaljide ağrı yönetimde D vitamininin desteklenmesi için hemşirenin etkili girişimlerde bulunması önemlidir.

 

 


Anahtar kelimeler


Ağrı; d vitamini; fibromiyalji; ağrı; hemşirelik bakımı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.96071

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588