Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği

Nevin HOTUN ŞAHİN, Dilek BİLGİÇ
2.036 1.052

Öz


ÖZET Dünyada eşcinsellere yönelik tutumlar değişmeye, lezbiyen ve aileleri konusunda toplumun farkındalığı artmaya, eşcinsellik kabul edilebilir bir yaşam stili olarak daha fazla görülmeye başlamıştır. Buna karşın yine de heteroseksüel kadınlarla kıyaslandığında lezbiyen kadınlar gerek koruyucu sağlık hizmetlerin kullanımında gerekse sağlık bakım hizmetlerinden yararlanmada önemli düzeyde eşitsizlikler yaşayan, büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan bir gruptur. Lezbiyen kadınlar çoğunlukla hemşire ve diğer sağlık profesyonelleri arasında açığa çıkma korkusu ve homofobik tutumlardan dolayı kaliteli bir sağlık bakımı elde etmek için mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Lezbiyen kadınlar heteroseksüellerle karşılaştırıldığında lezbiyenler koruyucu sağlık hizmetlerinden daha az yararlanmakta, sağlık sorunu ortaya çıktığında tedaviyi geciktirmekte ya da sadece şiddetli semptomlarda yardım arama davranışı göstermektedir. Lezbiyen kadınların sağlık bakım hizmetlerine erişmesinde engel oluşturan hem hizmet verenlerden hem de sağlık bakım sisteminden kaynaklı bazı faktörler vardır. Bu nedenle bu özel ve farklı kadın grubunun sorunlarına yönelik sağlık çalışanlarının eğitilmesi gerekir. Sağlık çalışanlarının eğitilmesi, rehberliği ve desteği sayesinde lezbiyen çiftler ne istediklerine karar verebilir, seçimlerini savunabilir ve sağlık hizmeti almada daha istekli olabilirler.

Anahtar Kelimeler: Eşcinsellik, lezbiyen, sağlık eşitsizliği, hemşirelik, ebelik

 

ABSTRACT In today’s world, there have been changes in attitudes towards homosexuals and increases in community’s awareness of lesbians and their families, and thus homosexuality has begun to be a more acceptable lifestyle. However, when the use of preventive health services by lesbian women is compared with that by heterosexual women, it is seen that the former group still suffers significant levels of inequalities in benefiting from health care and is exposed to discrimination to a great extent. The comparison of lesbian women with heterosexual women in terms of benefiting from health services has revealed that the former group receives preventive healthcare services less, and that when they have health problems, they delay the treatment and display help-seeking behavior only when the symptoms become severe.There are several factors arising both from the health care system and from healthcare providers’ attitudes which prevent lesbian women from accessing health care services. Therefore, health workers should be trained on the problems of lesbian women. Under the guidance and support of health workers who have received the training, lesbian couples can decide on what they want to, can defend their preferences and may be more willing to receive health care.

Key words: Homosexuality, lesbian, health inequalities, nursing, midwifery


Anahtar kelimeler


Homoseksüalite; lezbiyen; sağlık eşitsizliği; hemşirelik; ebelik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.90770

Referanslar


Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü: Katılımcı Rehberi 2007. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri, 70.

Hutchinson MK, Thompson AC, Cederbaum JA. Multisystem factors contributing to disparities in preventive health care among lesbian women. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006; 35(3):393-402.

Newport F. Sixoutof 10 Americans say homosexual relations should be recognizedas legal. 2003. Gallup poll.. Available from: /http://www.galluppoll.com/content/?ci=8413andpg

Roberts SJ. Health care recommendations for lesbian women. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006; 35(5):583-91.

Bailey JV, Farquhar C, Owen C, Whittaker D. Sexual behaviour of lesbians and bisexual women. Sex Transm Infect. 2003;79(2):147-150.

Chetcuti N, Beltzer N, Methy N, Laborde C, Velter A, Bajos N, et al. Preventive care's forgotten women: life course, sexuality, and sexual health among homosexually and bisexually active women in France. J Sex Res. 2013;50(6):587-597.

Blosnich JR, Farmer GW, Lee JG, Silenzio VM, Bowen DJ. Health inequalities among sexual minority adults: evidence from ten U.S. states, 2010. Am J Prev Med. 2014;46(4):337-349.

Cochran SD, Bandiera FC, Mays VM, Sexual orientation-related differences in tobacco use and secondhand smoke exposure among US adults aged 20 to 59 years: 2003-2010 National Health and Nutrition Examination Surveys. Am J Public Health. 2013;103(10):1837-1844.

Struble CB, Lindley LL, Montgomery K, Hardin J, Burcin M, Overweight and obesity in lesbian and bisexual college women. J Am Coll Health. 2010;59(1):51-56.

Hequembourg AL, Dearing RL, Exploring shame, guilt, and risky substance use among sexual minority men and women. J Homosex. 2013;60(4):615-638.

Hequembourg AL, Livingston JA, Parks KA. Sexual victimization and associated risks among lesbian and bisexual women. Violence Against Women. 2013 May;19(5):634-657.

Bjartveit K, Tverdal A. Health consequences of smoking 1-4 cigarettes per day. Tob Control. 2005;14(5):315-320.

Meyer IH. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin. 2003;129(5):674–697.

McCabe SE, Hughes TL, Bostwick WB, West BT, Boyd CJ, Sexual orientation, substance use behaviors and substance dependence in the United States. Addiction. 2009;104(8):1333-1345.

Trocki K, DrabbleL , Bar patronage and motivational predictors of drinking in the San Francisco Bay Area: gender and sexual identity differences. J Psychoactive Drugs. 2008;Suppl 5:345-356.

Ridner SL, Frost K, LaJoie AS, Health information and risk behaviors among lesbian, gay, and bisexual college students. J Am Acad Nurse Pract. 2006;18(8):374-378.

Hillier L, Dempsey D, Harrison L. Writing themselves in: a national report on the sexuality, health and well-being of same-sex attracted young people. Melbourne: Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe University, 2005. Available from: http://www.glhv.org.au/files/writing_themselves_in_again.pdf

Mosher WD, Chandra JA, Jones J. Sexual behavior and selected health measures: men and women 15–44 years of age, United States, 2002. U.S. Department Of Health And Human Servıces Centers for Disease Control and Prevention National Center for Health Statistics. 2005;362(15):1-56.Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/ad/ad362.pdf

Johnson AM, Mercer CH, Erens B, Copas AJ, McManus S, Wellings K, et al. Sexual behaviour in Britain: partnerships, practices and HIV risk behaviours. Lancet 2001;358:1835–1842.

Xu F, Sternberg MR, Markowitz LE. Women who have sex with women in the United States: prevalence, sexual behavior and prevalence of herpes simplex virus type 2 infection-results from national health and nutrition examination survey 2001-2006. Sex Transm Dis 2010;37(7):407–413.

Gates GJ, Scholar WD. How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender? The Williams Institute April 2011 Available from: http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wpcontent/uploads/Gates-How-Many-People-LGBT-Apr-2011.pdf.

Layte R, McGee H, Quail A, Rundle K, Cousins G, Donelly C, et al. The Irish studyof sexual health and relationships health among young people in Ireland main report. Dublin: Crisis Pregnancy Agency, 2006. Available from: http://www.ucd.ie/issda/static/documentation/esri/isshr-report.pdf.

Demographics of Sexual Orientation. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_sexual_orientation#United_States_2

Newport F, Six out of 10 Americans Say Homosexual Relations Should be Recognized as Legal. 2003. Gallup poll. Available from: /http://www.galluppoll.com/content/?ci=8413andpg=1S

Fischer AH, Manstead A. The relation between gender and emotions in different cultures. In: Agneta HF, eds. Gender and emotion:Social psychological perspectives. 1 st. Ed. Cambridge University Press; 2000. p. 71-94.

Herek GM. Beyond “Homophobia”: thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century. Journal of NSRC 2004;1(2):6-24.

Sakallı N, Uğurlu O. Effects of social contact with homosexuals on heterosexual Turkish university students attitudes towards homosexuality. Journal of Homosexuality 2001;42 (1):53-62.

Güney N, Kargı E, Corbacı-Oruc A. Universite öğrencilerinin eşcinsellik konusundaki görüşlerinin incelenmesi. 2004. Available from: http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/74/.

Cırakoğlu OC. Perception of homosexuality among Turkish University students: The role of labels, gender, and prior contact. The Journal of Social Psychology 2006;146(3): 293-305.

Sakallı-Uğurlu N. Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar. Turk Psikoloji Yazıları 2006;9(17):53-69.

Herek GM. The psychology of sexual prejudice. In: Garnets LD, Kimmel DC (Editors). Psychological Perspectives On Lesbian, Gay, And Bisexual Experiences. Second Edition. New York: Columbia University Press; 2003. p.157-164.

Göregenli M. Gruplar arası ilişki ideolojisi olarak homofobi. Geylerin ve Lezbiyenlerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları. Ankara: Kaos GL Kitapları, 2004. s.142-148.

Kite ME, Whitley Jr, Bernard E. Sex differences in attitudes toward homosexual persons, behavior, and civil rights: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Bulletin 1996;22:336-353.

Harbaugh E, Lindsey EW. Attitudes toward homosexuality among young adults: connections to gender role identity, gender-typed activities, and religiosity. J Homosex. 2015;62(8):1098-125.

Anderssen N. Does contact with lesbians and gays lead to friendlier attitudes? A two year longitudinal study. J. Community Appl. Soc. Psychol 2002;12:124-136.

Sakallı N, Uğurlu O. Effects of social contact with homosexuals on heterosexual Turkish university students attitudes towards homosexuality. Journal of Homosexuality 2001;42(1):53-62.

Weisz VK. Social justice considerations for lesbian and bisexual women's health care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2009;38(1):81-87.

McNair RP. Lesbian health inequalities: a cultural minority issue for health professionals. Med J Aust. 2003;16;178(12):643-645.

Eliason MJ, Dibble S, Dejoseph J. Nursing's silence on lesbian, gay, bisexual, and transgender issues: the need for emancipatory efforts. Adv Nurs Sci. 2010;33(3):206-218.

Johnson MJ, Nemeth LS. Addressing health disparities of lesbian and bisexual women: A grounded theory study. Women's Health Issues 2014;24(6):635–640.

Bergeron S, Senn C. Health care utilization in a sample of Canadian lesbian wo men: Predictors of risk and resilience. Women & Health 2003;37(3):19-35.

McNair RP, Anderson S, Mitchell A. Addressing health inequalities in Victorian lesbian, gay, bisexual and transgender communities. Health Promotion Journal of Australia 2001;11(1):305-311.

Diamant A, Schuster M, Lever J. Receipt of preventive health care services by lesbians . Am J Prev Med. 2000;19(3):141-148.

United States Department of Health & Human Services (USDHHS). Healthy People 2010 Companion Document for LGBT Health. 2000. Available from: http://www.glma.org/policy/hp2010/index.html.

McGarry K, Clarke J, Cyr M, Landau C. Evaluating a lesbian and gay health care curriculum. Teach Learn Med. 2002;14(4):244 – 248.

Johnson MH, Henderson P. Acquiring and demonstrating attitudes in medical education: Attitudes to homosexuality as a case study. Med Teach 2000;22(6):585 – 591.

Cochran S, Mays V, Bowen D, Gage S, Bybee D, Roberts SJ, et al. Cancer-related risk indicators and preventive screening behaviors among lesbian women . Am J Public Health 2001; 91(4):591-597.

Marrazzo J, Koutsky L, Kiviat N, Kuypers J, Stine K. Papanicolaou test screening and prevalence of genital human papillomavirus among women who have sex with women. Am J Public Health 2001;91(6):947-952.

Marrazzo JM, Gorgos LM. Emerging sexual health ıssues among women who have sex with women. Curr Infect Dis Rep 2012;14:204–211.

Koh AS, Gomez CA, Shade S, Rowley E. Sexual risk factors among self identified lesbians, bisexual women, and heterosexual women accessing primary care settings. Sex Transm Dis. 2005;32(9):563–569.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588