Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Genital Mutilasyon

Sevil GÜNAYDIN, Hüsniye DİNÇ
2.331 844

Öz


Dünya Sağlık Örgütü genital mutilasyonu; tıbbi olmayan nedenlerle kadın genital organlarının kısmen veya tamamen çıkarılması, ya da dış genital organlara başka bir biçimde (piercing, kesi yapılması, kazıma, delme veya koterize etme) zarar verilmesi olarak tanımlamıştır. Günümüzde birçok ülkede hala çözümlenememiş önemli bir kadın sağlığı sorunu olan genital mutilasyon, fizyolojik, psikolojik ve cinsel açıdan kadının tüm yaşam evrelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca prekonsepsiyonel dönemden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlerde komplikasyon görülme sıklığını arttırmaktadır. Bu derlemenin amacı kadın genital mutilasyonu konusuna dikkat çekmek, kadın sağlığı üzerine yarattığı olumsuz etkilerin farkındalığını arttırmak ve literatür bilgisini paylaşmaktır.


Anahtar kelimeler


Genital mutilasyon, kadın sünneti

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.32625

Referanslar


World Health Organization. An update on WHO's work on female genital mutilation (FGM): Progress report 2011. Available from: http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_RHR_11.18_eng.pdf?ua=1

Government HM. Multi-agency practice guidelines: female genital mutilation 2011. Available from: www.dhsspsni.gov.uk/fmg.pdf

UNICEF. Legislative reform to support the abandonment of female genital mutilation/cutting 2010. Available from: http://www.unicef.org/policyanalysis/files/UNICEF__LRI_Legislative_Reform_to_support_the_Abandonment_of_FGMC_August_2010.pdf

International day of zero tolerance to female genital mutilation. Available from: http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/background.shtml

Yeni E. Kadında sirkumsizyon ve genital mutilasyon. Androloji Bülteni 2004;18: 261-264.

Aktaş S, Çalık KY. Kadın genital mutilasyonu. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 2010; 19(1): 29-37.

Khaled MA, Cox C. Female genital mutilation. Trauma 2000; 2(2):161-167.

Lien IL, Schultz JH. Interpreting signs of female genital mutilation within a risky legal framework. International Journal Of Law, Policy And The Family 2014; ebu002.

Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change. Available from: http://www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf

Alsibiani SA, Rouzi AA. Sexual function in women with female genital mutilation. Fertility And Sterility 2010;93(3):722-724.

Female genital mutilation (FGM) explained. Available from: http://www.thepoliticaldomain.eu/fgm-female-genital-mutilation-explained/

Rushwan H. Female genital mutilation FGM/ management during pregnancy, childbirth and the postpartum period. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000;70:99-104.

World Health Organization. Library cataloguing-in-publication data. eliminating female genital mutilation: an interagency statement UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO 2008. Available from:http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Green-top guideline no. 53 Female genital mutilation and its management 2009. Available from: https://www.rcog.org.uk/guidelines

Perron L, Senikas V. Female genital cutting/mutilation. J Obstet Gynaecol Can 2012;34(2):197–200.

Yasin BA, Al-Tawil NG, Shabila NP, Al-Hadithi TS. Female genital mutilation among Iraqi Kurdish women: a cross-sectional study from Erbil city. BMC Public Health 2013;13(809):1-8, doi:10.1186/1471-2458-13-809

Salihu HM, August EM, Salemi JL, Weldeselasse H, Sarro YS, Alio AP. The association between female genital mutilation and intimate partner violence. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2012;119(13):1597-1605.

Rymer J. Female genital mutilation. Current Obstetrics & Gynaecology. 2003;13:185-190.

Reyners M. Health consequences of female genital mutilation. Reviews in Gynaecological Practice 2004;4:242–251.

Female Genital Mutilation. A Students Manual. Integrating the prevention and management of the health complications into the curcicula of nursing and midwifery ,Geneva, WHO 2001. p.1-104. Available from:

https://www.who.İnt/Gender/Other_Health/Studentsmanual/pdf




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588