Adölesan Gebelikler

Ayça ŞOLT, Saadet YAZICI
3.426 640

Öz


Adölesan dönem, geniş anlamıyla bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle birlikte çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanır. Dünya nüfusunun %30’nu oluşturan adölesanların %90’nı gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dünyada her yıl yapılan doğumların yaklaşık %11’i 15-19 yaş grubunda yer alan adölesan kızlar tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde ise 15-19 yaş arasındaki adölesanların %16’sı evli olup, 19 yaşından sonra %16’sı annedir ya da ilk çocuğuna gebedir. Yapılan çalışmalar adölesan gebeliklerin oluşmasında, eğitim, iş, sosyo-ekonomik ve evlilik durumu, aile planlaması yöntemleri konusunda bilgi yetersizliği, okul ve aile tarafından cinsel sağlık/ üreme sağlığı konusunda yeterli bilginin verilmemesi etkili olmaktadır. Adölesan gebeliğin risk faktörleri çok yönlü ve karmaşıktır. Düşük, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi-eklampsi, anemi, uzamış doğum eylemi, erken memran rüptürü, müdahaleli doğum, fistül oluşumu, yetersiz doğum öncesi bakım alma, madde kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalık riski bunlar arasındadır. Adölesan gebeliklerin önlenmesi için cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, adölesan poliklinikleri oluşturulması ve adölesanlara yönelik eğitim programları hazırlanması ve kitle iletişim araçlarının kullanılması gerekir.

   Anahtar kelimeler: Adölesan dönem, gebelik, adölesan gebelik, risk faktörleri

  


Anahtar kelimeler


Adölesan dönem, gebelik, adölesan gebelik, risk faktörleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.36633

Referanslar


Kütük S. Adölesan Gebelik Riskleri ve Sorunları. Türk Aile Hekimleri Dergisi 2012;

(Suppl):31-S34.

Melekoğlu. R. Adölesan Gebelikler: Maternal ve Fetal Sonuçları. Uzmanlık Tezi (2012).

Melekoğlu R, Evrüke C, Kafadar T, Mısırlıoğlu S, Büyükkurt S, Özgünen TF. Adölesan

Gebeliklerin Perinatal Sonuçları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi J( Turk Soc

Obstet Gynecol) 2013; 10(4): 213- 9.

Sökülmez P,Özenoğlu A. Adölesan gebelerin sağlık ve beslenme durumlarının yenidoğan

sağlığı üzerine etkileri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2014;11(1): 1-9.

Mason E. Guidelines for preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes

among adolescents in developing countries. Geneva, World Health Organization,

:1-8.

WHO. Early marriages, adolescent and young pregnancies. Report by the Secretariat. A

/13. Geneva, Switzerland: WHO; 2012.

Dixon-Mueller R. Research issues in developing countries the sexual and reproductive

health of younger adolescents WHO Document Production Services, Geneva,

Switzerland. 2011: 26-9.

Çolak Ü. Türkiye’deki adölesan gebelikler. Eğitişim Dergisi 2012; 33(1):1-6.

Şen S, Kavlak O. Çocuk gelinler: Erken yaş evlilikleri ve adölesan gebeliklere yaklaşım.

Aile ve Toplum Dergisi 2011; 7(25): 35-44.

WHO. Health-related Millennium Development Goals, Adolescent fertility rate (per 1000

girls aged 15–19 years): WHO; 2009.

Adölesan Doğurganlık ve Annelik. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)

:72-73.

Öner S, Yapıcı G. Adölesan gebeliklere bakış. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2010; 8(1):

-9.

Letourneau NL, Stewart M, Barnfather AK. Adolescent mothers: support needs,

res
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588