Doğal Afet Nedeniyle Post Travmatik Stres Bozukluğu Yaşayan Bir Olguda Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’nin Kullanılması

Sevil İNAL, Leyla ERDİM
1.946 1.319

Öz


Doğal Afet Nedeniyle Post Travmatik Stres Bozukluğu Yaşayan Örnek Bir Olguda Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’nin Kullanılması

Anahtar kelimeler


Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB), Doğal Afet, Çocuk Hemşireliği, Gordon’un Sağlık Öürüntüleri Modeli, Olgu Analizi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.61076

Referanslar


Gordon M. Functional health paterns, nursing diagnosis process and aplication. New York: Mc Graw-Hill Book Comp; 1982.

Bradley PJ. Family caregiver assessment. Essential for effective home health care. J Gerontol Nurs 2003;29:29-36.

Aptekar L, Boore J (2008). Crisis Management,Vol:III, The Emotional Effects of Disaster on Children: A Review of the Literature, Ed: A Boin, p:340. SAGE Publications Ltd, Losangeles.

Lonigan CJ, Shannon MP, Taylor C. et al. (1994) Children exposed to disaster: II. Risk factors the development of posttraumatic symptomatology. J Am Acad Child Adolesc Pscyhiatry, 33:94-105.

Alyanak B, Ekşi A, Toparlak D ve ark. (2000) Depremden Sonraki 2-6 Aylık Sürede Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Ergenlerde Araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(2): 71-80.

Berkem M, Bildik T(2001). İzmit Depreminde Hospitalize Edilen Depremzede Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özellikleri, Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2(3):133-140.

Alparslan S, Koçkar Aİ, Şenol S, Maral I (1999) Marmara Depremini Yaşayan Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Bozukluk ve Kaygı Düzeyi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3):135-142.

Carrion VG, Weems CF, Ray R et al. (2002) Toward An Empirical Definition Of Pediatric PTSD. The Phenomenology of PTSD Symptoms in Youth. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41(2):166-173.

Birol L(2007). Hemşirelik Süreci, 8. baskı, Etki Matbaacılık, İzmir.

Carpenito-Moyet LJ(2005). Handbook of Nursing diagnosis, Translate: F Erdemir, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588