Hemşirelerde Kas İskelet Ağrılarının Değerlendirilmesi

Asiye GÜL, Hülya ÜSTÜNDAĞ, Birşen KAHRAMAN, Sevim PURİSA
4.145 1.205

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşireler arasında kas-iskelet sistemine ilişkin ağrıların Yaygınlığının değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel olan çalışmada, kas-iskelet ağrıları Genişletilmiş Nordic Kas-iskelet anketi kullanılarak değerlendirildi. Anket için vücudun dokuz anatomik bölgesini gösteren bir şekil kullanıldı (bunlar; boyun, omuz, bel ve sırt, dirsekler, el / el bileği, kalça / uyluk, diz ve ayak bileği / ayak). Kas-iskelet ağrılarının yaygınlığı tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edildi. Ağrı üzerinde etkili olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi için logistik regresyon analizi yapıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. 

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamaları 32.70±8.03’dir. Çalışmaya katılan iki yüz on yedi (n=217) hemşirenin %92.6 (n=201)’sının en az bir bölgesinde ağrısının olduğu belirlendi. Bel (%66.4), sırt (%56.2), boyun (%51.6) ve ayak / ayak bileği (%44.7) ağrısı en sık belirtilen kas iskelet rahatsızlıklarıydı. Bel ağrısı; son bir yılda (%56.2), bir ayda (%48.8) ve bir haftada (%32.7) en sık görülen ağrılardandı. Kadın olmanın (OR=2.21, %95 Ga=1.22-4.01) ve beden kütle indeksinin yüksekliğinin (OR=1.23, %95 Ga=1.06- 1.43) vücudun en az bir bölgesi üzerinde ağrıyı arttıran önemli risk faktörlerinden olduğu belirlendi. Yaşın kas-iskelet ağrıları ile ilişkili olmadığı belirlendi. 

Sonuç: Bu çalışmada, kas-iskelet ağrılarının hemşireler arasında çok yaygın olduğu belirlenmiştir. Mesleki riskler konusunda eğitim verilmesi önemlidir. Hemşireler için koruyucu önlemler, erken tanı ve egzersiz programlarının uygulanması gerekmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Ağrı, hemşirelik, kas- iskelet rahatsızlıkları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.77225

Referanslar


Parlar S. Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum: sağlıklı çalışma ortamı. Preventive Medicine Bulletin 2008; 7 (6) : 547-554.

Yılmaz E, Özkan S. Hastanede çalışan hemşirelerde bel ağrısı prevalansının saptanması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008; 54: 8-12.

Warming S, Precht DH, Suadicani P, Ebbehoj NE. Musculoskeletal complaint anong nurses related to patient handling tasks and psychosocial factors-Based on logbook registrations. Appl Ergon 2009; 40: 569-576.

Dıraçoğlu D. Sağlık personelinde kas-iskelet sistemi ağrıları. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26:132-139.

Tezel A. Musculoskeletal complaints among a group of Turkish nurses. Int j Neurosci 2005; 115: 871-880.

Harcombe H, McBride D, Derrett S, Gray A. Physical and psychosocial risk factors for musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers and office workers. Inj Prev 2010; 16: 96-100.

Souza AC, Alexandre NMC. Musculoskeletal symptoms, work ability, and disability among nursing personel. Workplace Health Saf 2012; 60 (8): 353-360.

Hou JY, Shiao JSC. Risk factors for musculoskeletal discomfort in nurses. J Nurs Res 2006; 14 (3): 228-236.

Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. Hekimlerde kas iskelet sistemi problemlerinin analizi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2006; 10: 163-170.

Cımbız A, Uzgören N, Aras Ö, Öztürk S, Elem E, Aksoy CC. Kas iskelet sisteminde ağrıya ait risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi: pilot çalışma. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2007;18 (1): 20-27.

Dawson AP, Steele EJ, Hodges PW, Stewart S. Development and test–retest reliability of an extended version of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ-E): A screening instrument for musculoskeletal pain. J Pain 2009; 10 ( 5): 517-526.

Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T. A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses. J Safety Res 2006; 37: 195-200.

Tekeoğlu İ, Gülcü E, Kara M. Hastane çalışanlarında karpal tünel sendromu ile uyumlu el-el bileği ağrısı sıklığı ve risk faktörleri. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008; 54:152-156.

Altınel L, Köse KÇ, Altınel EC. Profesyonel hastane çalışanlarında bel ağrısı prevelansı ve bel ağrısını etkileyen faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi 2007; 5 (3): 115-120.

Pınar R. Work- related musculoskeletal disorders in Turkish hospital nurses. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30 (6):1869-1875.

Lorusso A, Bruno S, L’abbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personel. Ind Health 2007; 45: 637-644.

Wahlström J, Östman C, Leijon O. The effect of flooring on musculoskeletal symptoms in the lower extremities and low back among female nursing assistants. Ergonomics 2012; 55 (2): 248-255.

Mehrdad R, Dennerlein JT, Haghighat M, Aminian O. Association between psychosocial factors and musculoskeletal symptoms among Iranian nurses. Am J Ind Med 2010; 53: 1032-1039.

Cavlak U, Kitiş A, Çalık B. Farklı meslek gruplarında ağrı analizi ve üst ekstremitelerin fonksiyonel değerlendirmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2004; 7: 13-26.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588