Dergi geçmişi

2014 Haziran ayında yayınlanmaya başlayacaktır.SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588