Yayın politikası

Odak ve kapsam

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ (JOURNAL OF HEALTH SCIENCE AND PROFESSION-HSP) sağlık bilimleri ve mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmek için çalışan hakemli bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin ve mesleklere kendi alanlarında yeni gelişme ve uygulamaların paylaşımını sağlar.

Dergide sağlık bilimleri ve mesleklerinin tüm alanlarını kapsayan, bilimsel özgün araştırma, makale ve derleme yazılarına yer verilir.  Dergi yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporları, bilimsel ve mesleki seminerlerde sunulan bildirileri, araştırma özetlerini, kitap tanıtımlarını ve çevirileri yayınlar.

 

 

Bölüm politikaları

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kongre Kitabı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Danışma Kurulu

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Yazım Kuralları

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Araştırma

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Olgu Sunumu

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derleme

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Dergi Kapağı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar Yayın Danışma Kurulundan konu ile ilgili en az üç hakeme gönderilir ve bu üyelerden yayına uygun olup olmadığı konusunda görüşleri alınır. Bu incelemeden geçen yazılar, Dergi Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve basılacağı yer ve sayı kararlaştırılır.

Editör ve Yayın Danışma Kurulları düzeltme, kontrol aşamasında ve yayıncı dizgi aşamasında yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarları bilgilendirerek kısaltma yapmak yetkisine sahiptir.

Yazılar Türkçe ve İngilizce olabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi / Journal of Health Sciences and Professions

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ (JOURNAL OF HEALTH SCIENCE AND PROFESSION-HSP) sağlık bilimleri ve mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmek için çalışan hakemli bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin ve mesleklere kendi alanlarında yeni gelişme ve uygulamaların paylaşımını sağlar.SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588