Kişiler

Yayın Kurulu

Eyyüp Kara, Türkiye
Arş. Gör. Tuğba Canbulut, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye

Ahmet Akgül, Türkiye

Dr. Ebru Kaya Mutlu, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye

Dr. Tümer ULUS, TürkiyeSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588