Cilt 73, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Kapak, Jenerik, İçindekiler

. PDF
. .

Kamu Hukuku

GUSTAV RADBRUCH DÜŞÜNCESİNDE DÖNEMSEL VURGU DEĞİŞİMİ PDF
Melike Belkıs Aydın
6638 SAYILI KANUN İLE PVSK VE CMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Abdullah Batuhan Baytaz
DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARINDAN BİRİ OLARAK MAHKÛMİYET PDF
Seyit Rasim Doru
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI ÜZERİNE HUKUKİ BİR İNCELEME: KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ÖRNEĞİ PDF
Mehmet Rauf Karslı
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ VE MEKÂN YASAKLARI PDF
Berke Özenç
HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARINA DAİR ANAYASAL DEĞERLENDİRME: BAŞKANLIK SİSTEMİNDEKİ VE PARLAMENTER SİSTEMDEKİ KURUMSAL DEĞİŞKENLER PDF
Saadet Yüksel

Özel Hukuk

ELEKTRONİK PARA, SANAL PARA, BITCOIN VE LINDEN DOLARI’NA HUKUKİ BİR BAKIŞ =(LOOKING AT ELECTRONIC MONEY, VIRTUAL MONEY, BITCOIN and LINDEN DOLLARS FROM A LEGAL PERSPECTIVE) PDF
Armağan Ebru Bozkurt Yüksel
TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (CISG) UYARINCA SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI PDF
Işıl Ergeç
KANADA VE TÜRK HUKUKUNDA MİLLETLERARASI TAHKİME İLİŞKİN BAZI HÜKÜMLERİN MUKAYESELİ İNCELENMESİ = (A COMPARATIVE RESEARCH on SOME INTERNATIONAL ARBITRATION PROVISIONS of CANADIAN and TURKISH LAW) PDF
Hande Gül Küçükkaya
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE 1998 ALMAN TAŞIMA HUKUKU REFORMU IŞIĞINDA FORVARDER SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE FORVARDER TERİMİNİN KARŞILIĞI PDF
Sinan Misili
KÜLLİ TAKİP SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA BAKIMINDAN BİR ROMANİST ÜLKENİN GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM: FRANSA ÖRNEĞİ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ PDF
Mert Namlı
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ARABULUCULUK MODELİ PDF
Seda Özmumcu
TÜRK MİRAS HUKUKUNDA MİRASIN KAZANILMASINDA HALEFİYET TÜRLERİ VE TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDAKİ YANSIMALARI A. Elif PDF
A. Elif Ulusu Karataş

Çeviri

HUKUK FELSEFESİ NEYE DAİRDİR? HUKUK KURAMLARI, TANIMLARI, KAVRAMLARI YA DA KAVRAYIŞLARI MI? PDF
Michael D. Bayles, çev. Uğur Dinç
KODİFİKASYON - AVRUPA ORTAK SATIM HUKUKU ARİFESİNDE KITA AVRUPASI DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ- PDF
Reinhard Zimmermann, çev. Ece Baş Süzel, çev. Meliha Sermin Paksoy


ISSN: 1303-4375