Cilt 71, Sayı 2 (2013)

PROF. DR. ERSİN ÇAMOĞLU'NA ARMAĞAN

İçindekiler

Ön söz

PROF. DR. ERSİN ÇAMOĞLU'NA ARMAĞAN PDF
Mehmet Helvacı

Özel Hukuk

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA FİİLÎ TAŞIYICI KAVRAMI VE FİİLÎ TAŞIYICININ SORUMLULUĞU PDF
Burak Adıgüzel
ANONİM ORTAKLIK ANA SÖZLEŞMESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ PDF
Alihan Aydın
MARKANIN TİCARET UNVANINA KARŞI KORUNMASI, MEVCUT HUKUKÎ DURUM – DEĞİŞİKLİK (MADDE) ÖNERİSİ – İTİRAZ YOLU VE/VEYA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLU ÖNERİSİ PDF
Fatih Aydoğan
TEYİT MEKTUBU PDF
Rıza Ayhan
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU'NA GÖRE KARTIN HAKSIZ KULLANIMINDAN DOLAYI HUKUKİ SORUMLULUK PDF
Mehmet Bahtiyar
GARANTİ MARKASININ MARKA HUKUKUNDAKİ YERİ VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ PDF
Hayri Bozgeyik
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİNDE YENİ DÖNEM : ESKİ VE YENİ SORUNLAR PDF
Koray Demir
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI TARİHİ VE BASKI ŞEKLİNE BAĞLI GEÇERSİZLİK PROBLEMLERİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ PDF
Yahya Deryal
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI VE ÖZELLİKLE DEĞİŞKEN SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIĞI PDF
Füsun Nomer Ertan
TİCARİ İŞLETMELERİN DEVRİ, YAPISAL DEĞİŞİKLİK VE TİCARET ŞİRKETLERİNE AYNİ SERMAYE GETİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE, TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜNÜN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI PDF
Aslı Elif Gürbüz Usluel
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLLARI PDF
Mehmet Helvacı
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI (SerPK M. 21) PDF
Arslan Kaya
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN KÂR PAYI ALACAĞI KONUSUNDAKİ ÖZEL DÜZENLEME PDF
Abuzer Kendigelen, Mustafa Halil Çonkar
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GÖRE İHTİYATİ TEDBİRLER PDF
Cengiz Serhat Konuralp
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ PDF
Ömer Korkut
TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARA UYGULANMASI VE SINIRLARI PDF
Çağlar Manavgat
ÜRETİCİNİN TBK 71 KAPSAMINDA SORUMLU TUTULMASI PDF
Meliha Sermin Paksoy, Gizem Arslan Demir
“COMPLIANCE” KAVRAMININ ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDAKİ ANLAMI VE SORUMLULUK SİSTEMİNE ETKİSİ PDF
Ali Paslı
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI VE MÜEYYİDESİ PDF
Hasan Pulaşlı
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU BAĞLAMINDA SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLÂL EDEN SİGORTACIYA UYGULANACAK YAPTIRIM SORUNU PDF
Mehmet Özdamar
BIMCO'NUN GEMİ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 2009 DEĞİŞİKLİKLERİ PDF
Aslıhan Sevinç Kuyucu
GENEL İŞLEM ŞARTLARININ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİYLE DENETLENMESİ PDF
Sevilay Uzunallı
ANAPARA FAİZİ VE TEMERRÜT FAİZİNE ÜST SINIR GETİREN TBK M. 88 ve TBK M. 120 HÜKÜMLERİNİN TİCARİ FAİZLER (TTK M. 8 VE TTK M. 9) BAKIMINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ PDF
Kürşad Yağcı
ANONİM ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİLERİ SADECE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN MI ATANABİLİR? PDF
Veliye Yanlı
TÜRK TİCARET KANUNU M. 353'E GÖRE FESİH DAVASININ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇILABİLMESİNİN TİCARET HUKUKU PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mustafa Yasan
LAHEY-LAHEY/VISBY, HAMBURG VE ROTTERDAM KURALLARI'NDA SEFERE ELVERİŞLİLİK PDF
Kübra Yetiş-Şamlı

Kamu Hukuku

TEFECİLİK SUÇU PDF
Elif Bekar
TÜRKİYE'DE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GÖREVLİ ŞİRKETE TANINAN YATIRIM DÖNEMİ VE PROJE KAPSAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI PDF
Gökhan Kürşat Yerlikaya
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ KESENLERİN DAVA EHLİYETİ PDF
Levent Yanlı

Karar İncelemesi

NAMA YAZILI PAYLARIN SATIN ALMA TEKLİFİNDE BULUNMA HAKKINA KONU OLMASI HALİNDE GERÇEK DEĞER VE FAİZİN TESPİTİ İLE KÂR PAYININ MAHSUP EDİLMESİNE DAİR İLKELER PDF
Necdet Uzel
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 78. MADDESİNİN UYGULAMA ALANINA İLİŞKİN OLARAK YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 14. 3. 2012 TARİH VE E. 2011/13-748 K. 2012/140 SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Barış Demirsatan


ISSN: 1303-4375