Cilt 71, Sayı 1 (2013)

PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI'YA ARMAĞAN

İçindekiler

Ön söz

ÖN SÖZ YERİNE TÜRK CEZA HUKUKU REFORMU PDF
Adem SÖZÜER

Kamu Hukuku

ÖTANAZİ PDF
Esra Alan Akcan
AİLE İÇİ ŞİDDET PDF
Merve Akın
ZİMMET SUÇU PDF
Volkan Aslan
ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Serpil Aytaç, Salih Dursun
KLASİK DÖNEM OSMANLI HUKUKUNDA HIRSIZLIK SUÇUNUN HÜKÜM VE SONUÇLARI PDF
Yasemin Baba
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI PDF
Nuran Bayram, Müslüm Saylı
ONARICI ADALET'E GENEL BİR BAKIŞ PDF
Abdullah Batuhan Baytaz
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NDA YER ALAN KREDİ DÜZENİNE AYKIRILIKTAN DOĞAN KABAHATLER PDF
Elif Bekar
CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA PDF
Akın Boyacı
WHEN YOUTH COMBINE DRUGS AND VIOLENCE: AN EXPLOSIVE COCKTAIL* PDF
Serge Brochu
TUTUKLAMA UYGULAMASINDA SORUNLAR PDF
Nur Centel
TÜRK CEZA HUKUKUNDA DAVA ZAMANAŞIMI PDF
Murat Çakır
ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİYLE ULUSLARARASI SUÇ KAVRAMI: DAR VE GENİŞ ANLAMDA ULUSLARARASI SUÇLAR VE TÜRK HUKUKU = (INTERNATIONAL CRIMES WITH THE DIFFERENT ASPECTS: INTERNATIONAL CRIMES LARGO SENSU AND STRICTO SENSU AND TURKISH LAW) PDF
Olgun Değirmenci
CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN BİR NEDEN OLARAK HAKSIZ TAHRİK PDF
Burcu Demren Dönmez
THE BOSPHORUS CASE: A CRITICAL ANALYSIS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DECISIONS PDF
Zeynep Elibol
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMESİ SUÇU (TCK md. 210/2) PDF
Rahime Erbaş
YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN “HUKUK DEVLETİ” ve “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” YAKLAŞIMI VE BUNUN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN YERİ VE DEĞERİ PDF
Hakkı Hakan Erkiner
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK md. 220) PDF
Aykut Ersan
30. YAŞINDA BM KADINLARA KARŞI AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ: (1982- 2012) PDF
Mehmet Semih Gemalmaz
TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI = TELECOMMUNICATIONS PRESIDENCY PDF
Mehmet Gödekli
DANIŞTAY KARARLARINDAN HAREKETLE İDARİ YARGI KARARLARININ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE UYGULANAMADIĞI HALLER PDF
Hasan Gök
BİLGE KÖYÜ KATLİAMININ, NEFRET SUÇLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
M. Burak Gönültaş
UNINTENDED CONSEQUENCES OF CRIME PREVENTION PDF
P. N. Grabosky
ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) PDF
Recep Gülşen
HİLELİ İFLAS SUÇU PDF
Sertaç Işıka
CEZA ADALETİ AÇISINDAN HAPİS CEZASI VE REHABİLİTASYON İLİŞKİSİ PDF
Yasemin Işıktaç
TÜRK CEZA HUKUKUNDA ZİMMET SUÇU PDF
Rezzan İtişgen
OSMANLI HUKUKUNDA EVLİLİK AKDİ VE SÖZ KONUSU AKDİN 1869 TARİHLİ TABİİYYET-İ OSMANİYYE KANUNNAMESİNE GÖRE OSMANLI TABİİYYETİNE ETKİSİ PDF
Sezan Kama
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU PDF
Mahmut Kaplan
YAZILI HABER MEDYASINDA SUÇUN TEMSİLİ PDF
Hakan Karakehya
MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN GERİ ALMA HAKLARININ ENGELLENMESİ SUÇU PDF
Melik Kartal
TÜRK CEZA KANUNU M. 301'İN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: AİHM'İN AKÇAM KARARI NELER DÜŞÜNDÜRÜYOR? PDF
Tuba Kelep
THE TECHNOLOGY OF CONTROL : THE ROLE OF TECHNICAL DEVELOPMENT IN EXERCISING SOCIAL CONTROL PDF
Habil. Klara Kerezsi
ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE İSTİSMARA KARŞI ÖNLEYİCİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI PDF
Ebru Kır
KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA (TCK m. 87/4) PDF
Mahmut Koca, İlhan Üzülmez
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK md. 102) PDF
Gülşah Korkusuz
TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Fatih Selami Mahmutoğlu
POLİS VE MAĞDUR İLİŞKİSİ PDF
Kerem Osmanoğlu
SEVGİLİ FÜSUN İÇİN BİR ANI VE İSKOÇ JÜRİSİNİN KARAR SEÇENEKLERİ PDF
Esin Örücü
KÜRESELLEŞMENİN ULUSLARARASI HUKUKA ETKİLERİ
Osman Nuri Özalp
KÜRESELLEŞMENİN ULUSLARARASI HUKUKA ETKİLERİ PDF
Osman Nuri Özalp
İDARİ KOLLUK - ADLİ KOLLUK PDF
İl Han Özay
KÜRESELLEŞME SONRASI HUKUK DEVLETİ: MİT Mİ, GERÇEKLİK Mİ? PDF
Mehmet Tevfik Özcan
INSTITUTIONS IN THE GREEK LEGAL ORDER PROMOTING THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE PRINCIPLE OF EDUCATION PDF
Angelika Pitsela, Anastassia Giagkou
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK PERSPEKTİFİNDEN VATANDAŞLIK: GELENEKSEL SONUÇLARIN DÖNÜŞÜMÜ PDF
Meltem Sarıbeyoğlu
TOPLUMSAL NORM VE CEZA YAPTIRIMININ DOĞASI ÜZERİNE PDF
Erkan Sarıtaş
ADLİ KONTROL PDF
Doğan Soyaslan
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NA GÖRE YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK m. 277) PDF
Cem Şenol
TÜRK CEZA KANUNU'NDA ÇEVRENİN KASTEN VE TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇLARI PDF
Serdar Talas
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İLE İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER PDF
Durmuş Tezcan
RİSK ODAKLI SUÇ ÖNLEME: ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM PDF
Tuba Topçuoğlu
SİBER SAVAŞ HUKUKU VE UYGULANMA SORUNSALI PDF
Şeyda Türkay
SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI PDF
Melikşah Yasin
TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Esra Yılmaz Eren
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA EZİYET SUÇU PDF
Handan Yokuş Sevük
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR IŞIĞINDA PARLAMENTERLERE TANINAN GÜVENCELER VE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cüneyt Yüksel
INTELLIGENCE SURVEILLANCE OF WIRE COMMUNICATIONS UNDER TURKISH LAW PDF
Saadet Yüksel
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK M.280) PDF
Hamide Zafer

Özel Hukuk

ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARINI KULLANMA HAKKI PDF
Ömer Çınar
EDİNİLMİŞ MAL REJİMİNİ TASFİYESİ, MİRASIN PAYLAŞILMASI, TENKİS HAKKI
Şeref Ertaş
EDİNİLMİŞ MAL REJİMİNİ TASFİYESİ, MİRASIN PAYLAŞILMASI, TENKİS HAKKI PDF
Şeref Ertaş
ARABULUCUNUN ROLÜ KOLAYLAŞTIRICI VE DEĞERLENDİRİCİ ARABULUCULUK PDF
Seda Özmumcu
ORTAKLIK MEVZUATI AÇISINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLUĞUNDAKİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİNDE AÇABİLECEKLERİ DAVALAR PDF
Sercan Reçber
ROTTERDAM KURALLARI'NIN “HACİM SÖZLEŞMELERİ”NE İLİŞKİN HÜKMÜYLE (M. 80) GELEN SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ: YENİ BİR DÖNEM MİDİR YOKSA LAHEY KURALLARI ÖNCESİNE DÖNÜŞ MÜDÜR? PDF
Ecehan Yeşilova Aras
KREDİ (TİCARİ ALACAK) SİGORTASINDA SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ İÇİN TTK M. 1472 HÜKMÜ ELVERİŞLİ MİDİR? PDF
Ecehan Yeşilova Aras

Çeviri

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN SONUÇLARIN MANİPÜLASYONUNA, ÖZELLİKLE ŞİKEYE KARŞI SPORUN DOĞRULUĞUNUN TEŞVİKİ HAKKINDA BK/TAVS (2011)10 SAYILI TAVSİYE KARARI PDF
Büşra Demiral
AVRUPA ÜLKELERİNDE CEZA HUKUKU: SPOR SONUÇLARININ MANİPÜLASYONUYLA – ŞİKEYLE MÜCADELE PDF
Carlo Chiaromonte, Selman Dursun

Karar İncelemesi

KARAR ANALİZİ TEHLİKE SUÇLARI - ZARAR SUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İÇTİMA KURALLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Muhammed Demirel
KARAR İNCELEMESİ KAN GÜTME SAİKİYLE VE CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU PDF
Cengiz Otacı


ISSN: 1303-4375