Cilt 70, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

Kamu Hukuku

SPOR FEDERASYONLARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ, İDARÎ TESKİLÂT İÇİNDEKİ KONUMU VE BAĞIMSIZLIĞI SORUNU / LEGAL NATURE OF SPORTS FEDERATIONS, THEIR POSITION AND INDEPENDENCE IN THE ADMINISTRATIVE ORGANIZATION) PDF
Mustafa Avcı
ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK NORMLARI BAĞLAMINDA AVRUPA İDARİ ALIKOYMA NORMLARI VE UYGULAMALARI PDF
İbrahim Erdogan
SUÇ KAVRAM VE TEORİSİNE DAİR BİR DENEME PDF
O. Vahdet İşsevenler
BELGEDE SAHTECİLİK (İMZA SAHTECİLİĞİ) SUÇUNDA MAĞDURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ / (EVALUATION OF VICTIMS IN DOCUMENT FRAUD (SIGNATURE FORGERY)) PDF
Muhammed Nabi Kantarci, Eyüp Kandemir, Ferruh Baklacıoğlu, Yüksel Temur, Esat Şahin, Abdulbaki Coşkun
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞINA GENEL BİR BAKIŞ PDF
Saadet Yüksel

Özel Hukuk

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIKLIĞA İLİSKİN DÜZENLEMESİNE (TK M. 376) ELESTİREL BİR BAKIŞ PDF
Alihan Aydın
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI YENİLİKLER PDF
Ece Baş
EVLİ KADININ SOYADINA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Seda İrem Çakırca
KİRA HUKUKUNDA BAĞLANTILI SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI PDF
M. Murat İnceoğlu, Ece Baş
DAVANIN AÇILMASINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLARIN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI HALİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Seda Özmumcu
CISG'A VE TBK'NA GÖRE ALICININ DÖNME HAKKININ SINIRLARI PDF
Rona Serozan
BOSANMA DAVASINDA SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIK SIFATINI KAYBETMESİNİN (TMK m.181 f.2) MİRAS HAKKINI KORUYAN ANAYASA'NIN 35. MADDESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ = (AN ASSESSMENT OF ARTICLE 181, PARAGRAPH 2 OF TURKISH CIVIL CODE ENVISAGING THE HEIRDOM OF THE LIVING S PDF
Seçkin Topuz
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ORGANİZASYON SORUMLULUĞU (TBK m. 66/III) PDF
Ahmet Türkmen

Çeviri

AVUSTURYA HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK FEDERAL KANUNU PDF
Cenk Akil
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK: BAŞARI, BAŞARISIZLIK VE GELECEK PDF
Will Kymlicka, Fatih Öztürk
AVRUPA ÇEVRE CEZA HUKUKU: GERÇEKTEN İHTİYACIMIZ VAR MI? PDF
Michael Faure, Serdar Talas


ISSN: 1303-4375