Cilt 69, Sayı 1-2 (2011)

PROF. DR. İL HAN ÖZAY'A ARMAĞAN

İçindekiler

Makaleler

SIDDIK SAMİ ONARDAN İL HAN ÖZAYA GÜNIŞIĞINDA İDARE HUKUKU KÜRSÜMÜZ PDF
Adem Sözüer
SEVGİLİ İL HAN (PROF. DR. ÖZAY) İÇİN -YOĞUN BİR İÇTENLİKLE- PDF
Hüseyin Ülgen
PROF. DR. İL HAN ÖZAY'IN ÖZGEÇMİŞİ PDF
yazarsız yazarsız
PROF. DR. İL HAN ÖZAY'IN YAYINLARI PDF
yazarsız yazarsız
BENİM ANAYASALARIM PDF
Sıddık Sami Onar
AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE DIŞINDA MESLEKİ GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALARDA BULUNMASININ MEŞRULUĞU SORUNU PDF
Aydın Gülan
KAMU HARCAMA İHALESİ SÜRECİNDE İHALE VE SÖZLEŞME AŞAMALARI İLE BU AŞAMALARIN YARGI YOLLARI AYRIMINI BELİRLEYİCİ ROLÜ PDF
Aziz Taşdelen
KAMU ZARARI VE KAMU ZARARINDA RÜCU PDF
Bahtiyar Akyılmaz
HUKUK SOSYO-KÜLTÜRLE KARŞILAŞINCA : KÜLTÜREL ÇOĞULCULUK, HUKUKSAL ÇOĞULCULUK VE PRAGMATİZM PDF
Esin Örücü
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ NE ZAMAN KURULDU? PDF
Fethi Gedikli
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK PDF
Füsun Sokullu-Akıncı
KALKINMA İÇİN ENERJİ : ASLİ HİZMET VE TEMEL HAK PDF
Maria Agostina Cabiddu, Eren Kalanyuva
DÜZENLEYİCİ KURAM PDF
Matthew D. Adler, Ezgi Yıldırım
KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ : ÇEKİNCELER SORUNU IŞIĞINDA HAKLAR ANALİZİ PDF
Mehmet Semih Gemalmaz
İDARİ İŞLEM - İCRAİLİK - AYRILABİLİR İŞLEM - YARGISAL DENETİM PDF
Murat Sezginer
ALMAN FEDERAL DİSİPLİN KANUNU VE İDARİ DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ TEMEL ESASLARI PDF
Oğuz Sancakdar, İlker Tepe
AVRUPA İDARİ MUAMELELERİ PDF
Sabino Cassese, Umut Doğu
SAĞLIK HİZMETİ İHALE YOLUYLA SATIN ALINABİLİR Mİ? (Kamu hizmetinin özelleştirilmesi konusunda bir örnek olay) PDF
Turgut Tan
YEREL YÖNETİMLERDE BAŞKANIN POLİTİK LİDER ROLÜ PDF
Zerrin Toprak
AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA DİREKTİFİ EKSENİNDE HASSAS (KİŞİSEL) VERİLER VE İŞLENMESİ PDF
Cemil Kaya
KİRACILARIN SÜBJEKTİF DAVA EHLİYETİ KONUSUNDA DANIŞTAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cemil Kaya
DANIŞTAY KARARLARI VE İLGİLİ ÖZEL YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İDARİ YARGIDA EHLİYET VE HUSUMET PDF
Gürsel Kaplan
BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI PDF
Hayrettin Eren, Aynur Cidecigiller
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE İSTİNAFTAN SONRAKİ TEMYİZ SİSTEMİMİZDE TEMYİZ EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN KARARLAR PDF
İbrahim Özbay
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVAYA MÜDAHALE PDF
Melikşah Yasin
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ VE MÜLKİYETİN ÂKİBETİ PDF
Ramazan Çağlayan
BİLGİ HUKUKU ÜZERİNE BİR DENEME PDF
Atila Erkal
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 480. MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Başak Baysal
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER PDF
Bülent Kent
İDARİ YARGI'NIN SAHİP OLDUĞU İŞLEVLER VE TABİ OLDUĞU SINIRLAMALAR HAKKINDA BAZI TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER PDF
Cem Ayaydın
ÇAĞDAŞ BAŞKANLIK MODELİNDE KİŞİSELLEŞEN İKTİDAR OLGUSUNA ANALİTİK BİR YAKLAŞIM PDF
Cengiz Gül
THE US AIRLINE DEREGULATION AND ITS CONSEQUENCES PDF
Cenk Şahin
ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA SİYASETTE ETİK DEĞERLER PDF
Cüneyt Yüksel
İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMESİ TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ PDF
Engin Saygın
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASINDA "ADİL DENGE" İLKESİ PDF
H. Burak Gemalmaz
DIE GLAUBENSFREIHEIT IM DEUTSCHEN GRUNDRECHTSSYSTEM PDF
Hüseyin Yıldız
İDARE HUKUKUNUN ANLAMI VE ÖNEMİ PDF
N. Münci Çakmak
HUKUK DEVLETİNİN VAROLUŞ SÜRECİNDE ÖZGÜR BASININ YERİ VE ÖNEMİ PDF
Neşe Kızıl
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRK HUKUKU PDF
Tahir Muratoğlu
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL RIGHTS AND THE RIGHT TO EDUCATION IN THE MIRROR OF HUMAN RIGHTS PDF
Andrea Szigeti
IDARE HUKUKUNDA YOKLUK VE ASKERI YUKSEK IDARE MAHKEMESI UYGULAMASI PDF
Celal Işıklar
FUTBOL KARŞILAŞMALARINA İLİŞKİN TELEVİZYON YAYIN HAKKI SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Doruk Gönen
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE HALLİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER PDF
Nilay Arat
İDARİ YARGI(NIN)/CIN KENDİNİ SINIRLAMASI OLGUSU Sözlü İşlem Teorisi ve İptal Davasına Konu Edilebilirliği Üzerine Bir Çalışma Taslağı PDF
Selami Demirkol
SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN HİZMET KUSURUNUN AĞIRLIĞI VE İSPAT PROBLEMİ PDF
Ahmet Kürşat Ersöz
OSCE'S NEW VISION UNDER THE CHAIRMANSHIP OF KAZAKHSTAN PDF
Ayşe Aslıhan Erbaşı Çuhadar
İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASININ TARİHSEL GELİŞİMİ PDF
Begüm İsbir
KABAHATLERDE KANUNİLİK İLKESİ PDF
Çınar Can Evren
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YARGI KARARLARINA YANSIYAN GEÇİCİ MADDELERİNİN KAZANILMIŞ HAK AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Derya Karakoç
ALMAN İDARE HUKUKU'NDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE TAKDİR YETKİSİNİN YARGISAL DENETİMİ PDF
Dilşat Yılmaz
KABAHATLER KANUNU'NUN GENEL HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Elif Bekar
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE TÜRK DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA KAMU HİZMETLERİNE GİRMEDE CİNSİYET AYRIMI PDF
Emine Cin
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASININ HUKUKİ SONUÇLARI PDF
Fatih Aydemir
MANIFESTATION OF RELIGION AND RELIGIOUS EDUCATION UNDER THE ECHR JURISDICTION PDF
Fatih Öztürk
KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN GEÇİCİ 6. MADDESİ VE TÜRK HUKUKUNDA "DOLAYISIYLA KAMULAŞTIRMA" UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME PDF
Fatma Ayhan
İDARE HUKUKUNUN EKSEN KAYMASI: İDARENİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GEREKÇELENDİRİLMESİ SORUNU PDF
Halit Uyanık
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN BEKTAŞ VE ÖZALP TÜRKİYE'YE KARŞI DAVASI PDF
Tuba Kelep
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 28. MADDESİNE GÖRE MEMURLARIN TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞININ KAPSAMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Yasin Yerebasmaz
ÇOCUĞUN SAYGI HAKKI PDF
Janusz Korczak, Berat Durmuş, Memduh Cemil Şirin
İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ PDF
Şevki Davut, Şenol Coşkun


ISSN: 1303-4375