Cilt 67, Sayı 1-2 (2009)

İçindekiler

Kamu Hukuku

TERÖRLE MÜCADELE MAĞDURLARINA SAĞLANAN HAKLAR VE ÖZELLİKLE KİRA YARDIMI HAKKI PDF
Haydar Burak Gemalmaz
KARŞILAŞTIRMA SUÇU (TCK M.101) PDF
Mahmut Koca
ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR PDF
Osman Nuri Özalp

Özel Hukuk

MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU PDF
Arzu Genç Arıdemir
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA YARAR VE HASARIN İNTİKALİ İLE SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Bilgehan Çetiner
TÜRK VATANDAŞI ANNEDEN DOĞMALARINA RAĞMEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAMAYANLARIN HUKUKİ DURUMU PDF
Emre Esen
MEDENİ VE İDARİ YARGIDA İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI PDF
Cemil Kaya, Recep Akcan
ESER VE VEKALET SÖZLEŞMELERİNİN NİTELENDİRİLMESİ SORUNU VE NİTELENDİRMENİN HÜKMÜ PDF
Zekeriya Kurşat
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNDA KULLANILAN "OY"UN NİTELİĞİ PDF
Ali Paslı
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA BASIN İKTİBASLARI PDF
İsmail Cem Soykan
ALMAN HUKUKUNDA MUAYENEHANE ORTAKLIĞI VE ORTAK MUAYENEHANE UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR PDF
Erhan Temel

Çeviri

HUKUKSAL EVRİM VE KANUN YAPMA PDF
Alan Watson, Ahmet Emrah Akyazan
ANTROPOLOJİ VE HUKUK TEORİSİ PDF
Geoffrey MacCormack, Onur Sinan Vatansever


ISSN: 1303-4375