Cilt 35, Sayı 1-4 (1969)

[ORD. PROF. DR. KEMALETTİN BİRSEN'E ARMAĞAN]

İçindekiler

-

ANAYASAMIZ MUVACEHESİNDE ÜNİVERSİTE MUHTARİYETİ (ÖZERKLİĞİ) MES'ELESİ PDF
A. Selçuk Özçelik
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDA KANUNYOLLARININ ÇEŞİTLERİ PDF
Öztekin Tosun
ONYEDİ VE ONSEKİZİNCİ YÜZYIL DÜŞÜNÜRLERİNDE BASKIYA KARŞI DİRENME PDF
Ayfer Göze
FRANSIZ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ: (İKTİSADİ İDARE HUKUKUNDA BİR KİŞİLİK VE DENET SORUNU) PDF
Mehmetcan Köksal
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İKAZ, İHTAR, HUKUKA AYKIRI VAAD İLE TELKİN KAVRAMLARI PDF
Erol Cihan
ALMAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE SOSYALİST CEZA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ PDF
Kayıhan İçel
ESKİ YUNAN'DA DEVLET ANLAYIŞI PDF
Özkan Tikveş

Hususi Hukuk

SENEDLE İSPATA İMKAN BIRAKMAYAN MÜCBİR SEBEB VE FEVKALADE HALLER PDF
Necmeddin M. Berkin
DEVLETLER HUSUSİ HUKUKUNDA BAĞLAMA KAİDELERİNİN TESPİTİNDE UYGULANAN YENİ BİR METOD PDF
Aysel Çelikel
PATENT LİSANSI SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK BAĞLAMA KURALI PDF
Gülören Tekinalp
FRANSIZ UYGULAMASINDAN DÖRT MAHKEME KARARI VE TARTIŞMA KONUSU BİR SORUN: YARGIÇ YABANCI ÜLKENİN DEVLETLER HUSUSİ HUKUKU SİSTEMİNİ İZLEYEBİLİR Mİ? PDF
Yücel Sayman
DEVLETLER HUSUSİ HUKUKUNDA KARA TRAFİĞİ KAZALARINDAN DOĞAN AKİT DIŞI HUKUKİ SORUMLULUK HALLERİNE UYGULANACAK KANUNUN TAYİNİ MESELESİ PDF
Ata Sakmar
MESULİYETTEN KURTULMA KAYITLARI: (ADEMİ MESULİYET MUKAVELELERİ) PDF
M. İlhan Alnıak
LOUIS LE FUR'ÜN HUKUK GÖRÜŞÜ PDF
Tarık Özbilgen

Tercümeler

DOĞU AVRUPA'DA GENEL AFLAR: ROMANYA, POLONYA, BULGARİSTAN, ORTA ALMANYA PDF
Kayıhan İçel
ALMAN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU PDF
Kayıhan İçel, Erdener Yurtcan
FEDERAL ALMANYA ANAYASASININ ONYEDİNCİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA KANUN PDF
Servet Armağan
ROMALI HUKUKÇULARIN METODLARINA DAİR PDF
Erwin Seidl, Belgin Erdoğmuş

Kronikler

DEVLETLERİN KAZA MUAFİYETİ PDF
Ergin Nomer
HUKUKEN BATIL OLAN SENETLERİN VARAKA OLUP OLAMIYACAĞI SORUNU - ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN BİR KARŞILIK SONUCU YAPILMASI PDF
Süheyl Donay
CEZA KANUNUNUN UYGULANMASINDA MEMUR - İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ - HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL VE ZİMMET PDF
Duygun Yarsuvat
MÜHÜR FEKKİ SUÇUNDA "FEKKETME" NİN KAPSAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Köksal Bayraktar
TRAFİK HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLU ŞAHSIN TESBİTİNDE "MADDİ SİSTEM" PDF
Ergun Özsunay

Kitap İncelemesi

ESER TAHLİLİ VE TENKİDLERİ PDF
Necmeddin M. Berkin
KİTAP İNCELEMESİ PDF
Kevork Acemoğlu
KİTAP TAHLİLİ PDF
Taner Beygo

Mevzuat Kroniği

CEZA HUKUKU PDF
Öztekin Tosun


ISSN: 1303-4375