Cilt 55, Sayı 1-2

(1995-1996)

İçindekiler

Ana Konu

6 MART 1995 TARİHLİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI - MİLLETLERARASI HUKUK AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PDF
Sevin Toluner
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRK HUKUKU ÜZERİNDE ETKİLERİ PDF
Ünal Tekinalp

Kamu Hukuku

1918 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU'NA İLİŞKİN İKİ HUKUKİ SORUN PDF
Kayıhan İçel
TÜRKİYE'DE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA GÖRE NASIL BİR SEÇİM SİSTEMİ PDF
Necmi Yüzbaşıoğlu
İDARİ PARA YAPTIRIMINI GEREKTİREN EYLEMLER YÖNÜNDEN YARGILAMA REJİMİ PDF
Fatih Selami Mahmutoğlu
ŞARTLA TAHLİYE PDF
İlhan Akbulut
CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA İSBATA İLİŞKİN BİR YARGITAY İBK'NIN İNCELENMESİ PDF
Yener Ünver
SEÇİM SONUÇLARINI HESAPLAMA PROGRAMI PDF
Burak Oder, Bülent Uyanıker

Özel Hukuk

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN HAZİRUN CETVELİ PDF
Ömer Teoman
PEY AKÇESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ PDF
Nisim Franko
İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ, YORUMU VE BOŞLUKLARININ TAMAMLANMASI PDF
Saibe Oktay
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ İÇTİCARET 1995/1 SAYILI "ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ"İNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Abuzer Kendigelen
551 SAYILI "PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" İLE GETİRİLEN ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ PDF
Arslan Kaya
ARRA SPONSALICIA PDF
Serpil Altop
KEFALET SÖZLEŞMESİNDE KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ PDF
Gülçin Elçin Grassinger
FARAZİ İLLİYET PROBLEMİ PDF
Haluk N. Nomer
DEVLETLER ÖZEL HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI PDF
Yeşim Atamer

Adli Tıp

TOPRAĞIN ADLİ KARAKTERİSTİĞİ PDF
Bülent H. Üner, Faruk Aşıcıoğlu

Çeviri

FEDERAL ALMAN CUMHURİYETİNDE YENİ KÜLLİ TAKİP HUKUKU - AĞIRLIK NOKTALARI VE TEMEL ESASLAR PDF
Hans Friedheim Gaul, Nevhis Deren Yıldırım
FEDERAL MAHKEME'NİN 21 HAZİRAN 1988 TARİHLİ KARARININ ÇEVİRİSİ İNCELENMESİ PDF
Saibe Oktay
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE HÜRRİYETİ SINIRLAYICI EMNİYET TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (FEDERAL ALMAN CEZA İNFAZ KANUNU - 16 MART 1976) PDF
Fatih Selami Mahmutoğlu

Kitap İncelemesi

INTERNATIONALES PRIVATRECHT / HANDELSRECHT PDF
Gülören Tekinalp, Ünal Tekinalp


ISSN: 1303-4375