Cilt 56, Sayı 1-4 (1998)

PROF. DR. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU'NA ARMAĞAN SAYISI

İçindekiler

Ana Konu

"1997 TÜRK CEZA YASASI TASARISI"NA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER PDF
Çetin Özek

Kamu Hukuku

RAYMOND ARON VE ULUSLARARASI HUKUKUN HUKUK NİTELİĞİ PDF
Mehmet Emin Çağıran
TÜRKİYE'DE KAMU HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ PDF
Aydın Gülan
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN TEBLİĞLERİNE AYKIRILIK SUÇU PDF
Kayıhan İçel
HUKUK-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BASIN AHLAKININ BASIN MESLEĞİNDE SAYGINLIĞIN SAĞLANMASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ PDF
Neşe Erkelli Kızıl
DESCARTES'ÇI YÖNTEM VE BUNUN GETİRDİĞİ SORUNLAR PDF
Ahmet Ulvi Türkbağ
BOSNA-HERSEK: İÇ SAVAŞTAN KONSENSÜS DEMOKRASİSİNE PDF
Oktay Uygun
YİRMİBİRİNCİ YÜZYILA GİDERKEN LOZAN ANTLAŞMASI PDF
Rauf Versan

Özel Hukuk

5846 SAYILI FSEK BAĞLAMINDA MALİ HAKLARIN HACZİNE VE İFLAS MASASINA GİRMESİNE İLİŞKİN BAZI FARAZİYELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Sümer Altay
YABANCI PARA ÜZERİNDEN DÜZENLENEN ÇEKLERİN TAHSİLİ KONUSUNDAKİ ÇEŞİTLİ İHTİMALLERİN İNCELENMESİ PDF
Ahmet Battal
TAŞIYICININ KARA YOLU İLE EŞYA TAŞINMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME (CMR)'DE ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUN ESASLARI PDF
Arslan Kaya
ALMAN ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA "KÜÇÜK ANONİM ORTAKLIKLAR VE ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN KURALSIZLAŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN" İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER PDF
Veliye Yanlı

Adli Tıp

FİZİKSEL DELİL OLARAK CAM PDF
Bülent H. Üner, Faruk Aşıcıoğlu

Tebliğler

TÜRKİYE'DEKİ KLASİK KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI: "ÇOK YAŞA" YA DA "A TES AMOUR" PDF
İlhan Özay

Karar İncelemesi

LANOUX GÖLÜ HAKEM MAHKEMESİ KARARI: HUKUKUN KODLAŞTIRILMASINDA ÖRNEK OLAY OLARAK ETKİSİ VE KARARIN ÖZETİ PDF
Ayşe Nur Tütüncü

Karar Çevirisi

GENEL KURULUN ANONİM ORTAKLIĞI FESİH KARARINI GERİ ALMASI - İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN 18.6.1997 TARİHLİ YENİ İÇTİHADI PDF
Müge Tekil


ISSN: 1303-4375