Cilt 65, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

Kamu Hukuku

AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ ŞEBEKELERİNE GİRİŞ DÜZENLEMESİ PDF
İrfan Akın
İDARE HUKUKUNA VE İDARİ YARGIYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER -I- PDF
Kahraman Berk
TÜRK CEZA YASASI'NDA TERK SUÇU (TCK m. 97) PDF
Özlem Yenerer Çakmut
TEŞEBBÜS KURUMU VE KIBRIS CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Pervin Aksoy İpekçioğlu
CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI PDF
Hakan Karakehya
OSMANLI MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA, OSMANLI DEVLETİ'NİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (REFORMLAR) PDF
Cihan Osmanağaoğlu
MAHMUD FUAD'IN “FRANSA'DA BİR MEKTEB-İ HUKUK” ADIYLA YAYINLANMIŞ YAZISININ TRANSKRİPSİYONU PDF
Cihan Osmanağaoğlu

Özel Hukuk

MİRASIN PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ (MK m. 652) PDF
Ümit Gezder
ANAONİM ORTAKLIK İLE İŞÇİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN HUKUKİ DURUMU PDF
Görkem Gündoğdu, Hasan Kaplan
DENKLEŞTİRME VE TENKİS DAVALARINDA PARASI MİRASBIRAKAN TARAFINDAN ÖDENEREK MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA ALINAN TAŞINMAZLARIN DURUMU PDF
Emrehan İnal
TÜRK HUKUKUNDA İMALATÇININ SORUMLULUĞUNA GENEL BİR BAKIŞ PDF
Zeynep Derya Tarman
MİRAS SÖZLEŞMESİNDE İKİ TARAFLI BAĞLAYICI KAYITLA VAKIF KURULMASI PDF
Göktürk Uyan
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ Başlıksız () PDF
M. Fehmi Ülgener
MÜTEAHHİDİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARINI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ VE SONUÇLARI PDF
Mehmet Deniz Yener

Karar İncelemesi

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Emre Esen

Çeviri

İSRAİL HUKUKUNUN OSMANLI MİRASI PDF
Assaf Likhovski, Serkan Gölbaşı
OMBUDSMAN-BUGÜNÜN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI = THE OMBUDSMAN-MEETING TODAY'S CHANGING NEEDS PDF
Kerstin Andrê, Nilay Arat


ISSN: 1303-4375