Cilt 66, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

Kamu Hukuku

Küreselleşme ve Egemenlik Kavramının Değişmesine Yol Açan Etmenler PDF
Hacer Soykan Adaoğlu
Platon'un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik PDF
Gökçe Çataloluk
Almanya'da Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulaması PDF
Ahmet M. Güneş
İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu PDF
Hakan Karakehya
Modern Cezalandırma Sistemlerinin Büyük Anlatıları PDF
Hakan Karakehya
Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Zina Suçu ve Cezası PDF
Cihan Osmanağaoğlu
Türkiye'de Çocukların Evlerini Terkederek Sokakta Yaşamalarında Sorumlular ve Sorumlulukları PDF
Sevgi Usta Sayıta
İdarenin Sorumluluğu Üzerine Düşünceler PDF
Hasan Nuri Yaşar
Habermas'ın Prosedüralist Hukuk Paradigması, Haklar Sistemi ve Hukuk Devleti PDF
Ülker Yükselbaba

Özel Hukuk

İsviçre Federal Mahkemesi'nin Yakınların Manevi Tazminat Taleplerine Uygulanacak Zamanaşımı Süresine İlişkin Bir Kararının İncelenmesi ve Kararda Varılan Sonucun Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi PDF
Arzu Genç Arıdemir
Üst Hakkının Tasarruf İşlemlerine Konu Olmasına İlişkin Hukukî Sorunlar PDF
Mehmet Serkan Ergüne
Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu PDF PDF
Zekeriya Kurşat

Karar İncelemesi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 9.2.2005 Tarihli Kararının İncelenmesi PDF
Didem Akalp Demirtabak
Gönderilenin Yükü Almamasına Rağmen Demoraj (Konteyner İşgaliye) Ücretinden Sorumlu Olduğu Yönündeki Yargıtay Uygulaması Üzerine PDF
Zehra Şeker Öğüz

Çeviri

Hukuku Felsefi Olarak Düşünmek PDF
Bjarne Melkevik
Alman ve Uluslararası Sözleşme Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar PDF
Hannes Rösler
Hukuk ve Güncel Sorunlar Avrupa Birliği İdare Hukuku/Önsöz PDF
Francesca Bingami


ISSN: 1303-4375