PARLAMENTARİZM İLE MODERN KİTLE DEMOKRASİSİ ARASINDAKİ TEZAT ÜZERİNE

Carl Schmitt, A. Emre Zeybekoğlu
1.228 835

Öz


ÖZET

Tam metin:

Başlıksız () PDF