PARLAMENTARİZM İLE MODERN KİTLE DEMOKRASİSİ ARASINDAKİ TEZAT ÜZERİNE

Carl Schmitt, A. Emre Zeybekoğlu
982 733

Öz


ÖZET

Tam metin:

Başlıksız () PDF