Sayı 10-11

1981-1982

İçindekiler

Makaleler

Istranca (Yıldız) Dağlarının Temel Yapısal ve Jeomorfolojik Özellikleri PDF
Ajun KURTER
Trakya'da Tarih Öncesi Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar PDF
Mehmet ÖZDOĞAN
1981 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları PDF
Afif ERZEN
Türk-Bulgar'ların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış PDF
İbrahim KAFESOĞLU
Kurum Han PDF
Yazan: V.N ZLATARSKİ, Bulgarcadan Çeviren: M. Türker ACAROĞLU
Kurum Han'ın Yasa Koyuculuğu PDF
Yazan: S.S. BOBÇEV, Bulgarcadan Çeviren: M. Türker ACAROĞLU
Osmanlı İktisad Tarihi Bakımından Konsolos Raporlarının Ehemmiyet ve Kıymeti PDF
Mübahat KÜTÜKOĞLU
Bulgar Halk Yazınında (Özellikle Halk Türkülerinde) Türk Motifleri PDF
M. Türker ACAROĞLU
Maarif Nazırı Ahmed Zühdü Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yabancı Okullar Hakkında Raporu PDF
Atilla ÇETİN
Osmanlı Teşkilatında Mülazemet Sisteminin Önemi ve Rumeli Kadıaskeri Mehmed Efendi Zamanına Ait Mülazemet Kayıtları PDF
Mehmet İPŞİRLİ
1853-1856 Kırım Savaşını Anlatan Bir Eser: Manzüme-î Sîvastopol PDF
Necat BİRİNCİ
Defderdar Sarı Mehmed Paşa'nın Malî Görüş ve Faaliyetleri PDF
Abdülkadir ÖZCAN
Münih'de Güney-Doğu Enstitüsünün Tarih Araştırmaları Dalı PDF
Karl NEHRING
Enez (Ainos)'den Yazıtlar PDF
İsmail KAYGUSUZ
Enez (Ainos)'de Bulunmuş Molybdobulla (Kurşun Mühür) PDF
İsmail KAYGUSUZ

Kitap Tanıtımı

Ahmet Cevdet Paşa: "Ma'rûzat" PDF
Bekir KÜTÜKOĞLU
Sırp İlimler ve Sanatlar Akademisi'nin Balkan Tetkikleri Enstitüsü Tarafından Belgrad'a 7-9 Eylül 1982 Tarihlerinde Yapılan Uluslararası Toplantı Hakkında RAPOR PDF
Semavi EYİCE


ISSN: 0378-3863