Sayı 12

1982-1998

PROF. DR. CENGİZ ORHONLU HATIRA SAYISI

İçindekiler

Makaleler

Hocam Cengiz Orhonlu PDF
Yusuf Halaçoğlu
İzmir'de İlk Buharlı Un Fabrikası PDF
Zeki Arıkan, Abdullah Martal
Yunanistan'ın Doğu Ege Politikası ile Osmanlı Devleti'nin Adalardaki Halkla İlişkileri ve Yardımları (1913-1919) Başlıksız () PDF
Ali Arslan
Konstantin Deyanov ile Osmanlılar Arasında Derebeylik İlişkileri PDF
Aleksandar Atanasovski
Atatürk ve Makedonya PDF
Ziyneti Barlas
Çirmen Savaşı'nın Balkan Tarihindeki Yeri PDF
Fahamettin Başar
Buda (Budin) Vilayeti'nin İlk Timar Sahipleri PDF
Geza David
Pirlepe'nin İlk Osmanlı Tahrirleri PDF
Feridun M. Emecen
Osmanlı Döneminde Kıbrıs Şekerhaneleri (1571-1607) PDF
M. Akif Erdoğru
Youssef Eche and His Contribution to the History of Islamic Libraries PDF
İsmail E. Erünsal
Üsküp Medresesi'nde Hocalık Yapmış Osmanlı Alimleri PDF
Ahmet Suphi Furat
Makedon Müzik Folklorunda Oryental Özellikleri PDF
Gyorgi Gyorgiyev
Katip Çelebi and Tarih-i Hind-i Garbi.... PDF
Gottfried Hagen
Makedonya Türk Çocuk Edebiyatının İlk Eseri PDF
Hamdi Hasan
İl Erleri Hakkında PDF
Mücteba İlgürel
Sicill-i Ahval Defterleri'ni Tamamlayan Arşiv Kayıtları PDF
Mübahat S. Kütükoğlu
Büyük Güçler ve Türkiye'nin Makedonya Devletinin Kurulması ve Birleşmesi ile İlgili Olan Girişimler (1944-1960) PDF
Lazar Lazarov
Osmanlı Döneminde Bir Tuna Liman Kenti: İbrayil (Braila) PDF
Mihai Maxim
Kıbrıs'ta Bir Genç Türkler Gazetesi: Feryat PDF
Özcan Mert
Makedonya Cumhuriyeti Anayasasına Göre Milliyetlerinin Durumu ve Hakları PDF
Bilyana P. Netkova
Atatürk Dönemi Türk-Arnavut İlişkileri PDF
Hikmet Öksüz
Melek İbrahim Paşa PDF
Abdülkadir Özcan
Balkan ve Birinci Dünya Savaşları Arasındaki Dönemde Osmanlı Devleti-Rusya İlişkileri PDF
Sabahattin Özel
Aziz Kliment ve Naum'un Kutsallığı'nın Makedonya'da Türk Ahalisi Arasında Yayılması PDF
Branko Panov
Fransız Diplomasi Temsilcilerinin Raporlarına Dayanan Türk-Makedon İlişkileri PDF
Margarita Peşevska
Petersburg'da makedon Bilim-Edebiyat Dostluk Derneği ve Türkiye'nin Bütünlüğü Karşısındaki Tutumu PDF
Blaje Ristovski
Altay Toponomisinde "Batı" ve "Kuzey" Mefhumları PDF
Marat Senbi
Kanuni'nin Vüzerası'ndan Koca Kasım Paşa'ya Dair PDF
Tadashi Suzuki
XVI. Yüzyılda Akkerman'ın Demografik ve Sosyal Durumu PDF
İlhan Şahin
Osmanlı İdaresinde Uyvar'ın Hazine Defterleri ve Bir Bürtçe Örneği PDF
Ahmet Şimşirgil
Osmanlı-Yunan Sınır Anlaşmazlığı Sırasında Yapılan Bir Dahili İstikraz Teşebbüsü PDF
Arzu T. Terzi
Makedonya Arnavutları ve Türkleri "Case Study": Gostivar PDF
Muzaffer Tufan


ISSN: 0378-3863