Cilt 8, Sayı 32 (1994)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

iLK DEFA KAS İÇİ ENJEKSiYON YAPACAK ÖĞRENCi HEMŞiRELERDE ANKSiYETE DÜZEYi PDF
Necmiye SABUNCU
SOSYAL SiGORTALAR KURUMU HASTANELERiNDE HEMŞiRELiK HiZMET iÇi EĞİTİMi VE HiZMET SUNUMU ETKiNLiKLERiNiN İRDELENMESİ PDF
Sevgi OKTAY, Ülkü (TATAR) BAYKAL
OSTEOPOROTiK KIRIK NEDENiYLE YATAĞA BAĞIMLI YAŞLI HASTALARIN YAKINMALARININ iNCELENMESi PDF
Türkinaz ATABEK
KEMOTERAPi ALAN ÇOCUKLARDA AĞIZ BAKIMININ ONEMI PDF
Ayşe OCAKÇI
ÜRETRAL KATETER YERLESTiRiLEN CERRAHi HASTALARINDA KATETERiN KALIS SURESi iLE iDRARDA BAKTERi KOLONiZASYONU OLUŞMASI ARASINDAKi iLiŞKiNiN ARAŞTIRILMASI PDF
Günay KILIÇ, Necmiye SABUNCU
PERiMENSTRUAL ŞİKAYETLERiN HAFiFLETILMESiNDE HEMŞiRELiK GiRiŞIMLERiNiN ETKiNLiĞİ PDF
Nezihe KIZILKAYA, Nur TUNCEL
GEBELiKTE RiSK FAKTÖRÜ OLUŞTURAN HiPEREMEZiS GRAViDARUM OLGULARINDA HEMŞiRELiK BAKIMININ ETKiNLiĞİ PDF
Ayşe YILDIZ, Anahit COŞKUN
HEMSiRELiK HiZMETLERi YÖNETiMiNDE KULLANILAN PERFORMANS DEĞERLENDiRME SiSTEMLERiNE iLiŞKiN BiR ARAŞTIRMA PDF
Ülkü BAYKAL

DERLEME YAZILARI

SAĞLIKLI CiNSEL YAŞAM VE HEMŞİRELiK PDF
Hacer KARANİSOĞLU
HEMŞİRELiK VE ÜLKE EKONOMiSiNDE TASARRUF SEFERBERLiĞi PDF
Nesrin AŞTI
SAĞLIĞI SÜRDÜRME, SAĞLIĞI GELiŞTiRME VE HEMŞiRELiK PDF
Semra ERDOĞAN, Nursen (ÖZKAN) NAHÇİVAN, M. Nihal ESİN, Sevim İBRİKÇİ
ÇOCUK iSTiSMARI VE İHMALiNDE HEMŞiRENiN KORUYUCU SAĞUK HiZMETLERiNDE VE TEDA vi EDICi KURUMLARDAKi SORUMLULUĞU PDF
Nefise BAHÇECİK, Aysel KAVAKLI
HEMODiYALiZ SONRASlNDA ORTAYA ÇIKAN KOMPLiKASYONLAR VE HEMŞİRELiK YAKLASIMLARI PDF
Birsen YÜRÜGEN
SEPSiSTE HEMŞiRELiK BAKIMI PDF
Güler AKSOY


ISSN: 2147-8686