Cilt 12, Sayı 45 (1999)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

SAĞLIK MESLEK LiSESi ÖĞRENCiLERiNDE BENLiK-SAYGISI DÜZEYi iLE OKUL BAŞARISININ iNCELENMESi PDF
Ayşe ECE, Necmiye SABUNCU
YURTLARDA YAŞAYAN ÜNiVERSiTE ÖĞRENCiLERiNDE DEPRESYON, UMUTSUZLUK DURUMU VE BASA ÇIKMA YÖNTEMLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Yasemin KUTLU, Sevim BUZLU, Leyla KÜÇÜK, Çaylan PEKTEKİN
RUHSAL BOZUKLUĞA SAHiP HASTASI OLAN AiLE BiREYLERiNiN GEREKSiNiMLERi VE SORUNLARI iLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI PDF
Yasemin KUTLU, Sevim BUZLU, Leyla KÜÇÜK, Çaylan PEKTEKİN
HASTANELERDE MATRiS ORGANiZASYON UYGULAMALARI VE ÜNiVERSiTE HASTANELERiNDE MATRiS YAPININ iNCELENMESiNE YÖNELiK BİR ARAŞTIRMA PDF
Meral MADENOĞLU KIVANÇ
SAĞLIKLI GENÇLERDE ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE AiLE ORTAMININ ETKİSİ PDF
Nursen NAHCİVAN, Nur TUNCEL
HEMŞiRELERiN EMPATi BECERiLERiNiN DEĞERLENDiRiLMESi PDF
Fatma AY, Necmiye SABUNCU
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEGi'NiN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI PDF
Nihal ESİN

DERLEME YAZILARI

GENÇLERDE MADDE KULLANIMI, iNTiHAR,.STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI PDF
Sevim BUZLU
SAĞLIK İÇİN TOPLUMLA UZLAŞMA, DAYANIŞMA VE ICN TEMASI: Toplum Sağlığı İçin Ortaklık (ileri işbirligi) (Partnership For Community Health) PDF
Hacer KARANİSOĞLU
2000 YILINDA HERKESE SAĞLIK İÇİN ÇALIŞMA ÇEVRESiNiN iYiLEŞTiRiLMESi PDF
Nazmiye KAÇMAZ
DiYABETiN PSiKOLOJiK YÖNÜ PDF
Sevim BUZLU
İŞ SAĞLIĞI HEMŞiRELiĞi STANDARTLARI PDF
Nihal ESİN, Semra ERDOĞAN, Nursen NAHCİVAN
TOPLAM KALiTE YÖNETiMi VE EĞiTiMDE TOPLAM KALiTE PDF
Ülkü BAYKAL, Ayşegül ŞAHİN


ISSN: 2147-8686