Cilt 13, Sayı 55 (2005)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

MEME KANSERLi KADINLARIN, BiRiNCi DERECE AKRABALARININ BiLGi ARAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDiRiLMESi VE BiLGi GEREKSiNiMLERiNiN GiDERiLMESiNDE EĞiTiMiN ETKiNLiĞi PDF
Nuran GENÇTÜRK, Neriman AKYOLCU
iKi FARKLI HASTANEDE HASTA TiPLERiNE GÖRE HEMlŞiRELiK BAKIM SÜRELERi ARASINDAKi FARKIN BELiRLENMESİ
Dilek YILDIRIM, Sevgi OKTAY
SUBKÜTAN HEPARİN ENJEKSiYONLARINDA FARKLI YÖNTEM UYGULAMANIN KOMPLiKASYON OLUŞTURMA YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRiLMESİ PDF
Nuriye YILDIRIM, Meliha ATALAY
ERGENLERiN DEPRESYON BELiRTi DUZEYLERi iLE ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARI ARASINDAKi iLiŞKi PDF
Yasemin KUTLU, Filiz ADANA, Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN
ÖRGÜTSEL iKLiM ÖLÇEGiNiN UYARLANMASI VE YÖNETİCİ HEMŞİRELERiN HASTANELERiNDEKİ ÖRGÜTSEL İKLİMLE iLGiLi DEĞERLENDiRMELERi PDF
Ülkü BAYKAL, Serap YAZICI ALTUNTAŞ, Serap SÖKMEN, Ebru AKGÜN
iSTANBUL'DA BiR HEMŞİRELiK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCiLERi ARASINDA SiGARA, ALKOL VE YASAL OLMAYAN MADDELERi KULLANIM YAYGINLIĞI PDF
Nihal BOSTANCI, Sevil YILMAZ, Yasemin KUTLU, Kübra AYDELİK, Neşe DEMİREL, Pınar KARAMAN, Pınar OĞUZ, Sedef TEKELİ
ÖĞRETMENLERiN EPiLEPSi, DiYABET VE ASTIMI OLAN ÇOCUKLARIN ACiL DURUMLARINA YÖNELiK YAKLAŞIMLARI PDF
Nalan AKTAŞ ÖNGÜN, M. Nihal ESİN
ÖZ-BAKIM DEĞERLENDiRME ÖLÇEGI'NiN (OBDO) DiL EŞDEGERLiĞi VE GÜVENiRLiĞi PDF
Hatice KAYA
HEMŞiRE ÖĞRENCiLERiN KARiYER YÖNELiMLERi VE BUNU ETKiLEYEN FAKTÖRLER PDF
Serap YAZICI ALTUNTAŞ, Şebnem KORKMAZ, Ülkü BAYKAL, Ayşe ÖZYÜREK, Zeynep PAZAR, Şenay UZ, Tennur BAHAR, Nergis TULAY
ÖĞRENCiLERiN BAKIM PLLANLARINDA KULLANDIKLARI HEMŞİRELiK TANILARININ BELiRLENMESi PDF
Fatma AY

DERLEME YAZILARI

EKSTERNAL FiKSASYON UYGULANAN HASTALARDA, TEMiZLEYiCi AJANLARIN İNIFEKSiYONU ÖNLEMEDEKi ETKiNLiĞi PDF
Sevim ÇELİK, Nevin KANAN
ÇOCUKTA CiNSEL iSTiSMAR VE HEMŞİRENiN ROLÜ PDF
Hülya KAYA, Burcu ÇOBAN, Esra KİLLİKLİOĞLU, Nurdan ÖZDEN, Gülden ÖZGEN
HEMŞİRELİKTE ETiK KARAR VERME PDF
Meral MADENOĞLU KIVANÇ
PERiMENOPOZAL KADINLARIN KONTRASEPSiYON GEREKSiNiMLERi VE SEÇENEKLER PDF
Nevin HOTUN ŞAHİN
ADOLESAN GEBELiKLER VE HEMŞiRELiK YAKLAŞIMI PDF
Gülay YILDIRIM
HEMŞiRELiK VE HEMŞiRELiK EĞiTiMiNi ETKiLEYEN BAZI FELSEFi AKIMLARIN iNCELENMESi PDF
Emine AKÇİN
ÜREME SAĞLIĞI HiZMETLERiNDE SAĞLIK EĞİTİMiNiN YERi VE ÖNEMi PDF
Hülya DEMİRCİ, İlkay GÜNGÖR
NÖTROPENi VE HEMŞİRELIK BAKIMI PDF
Semiha AKIN


ISSN: 2147-8686