Cilt 14, Sayı 57 (2006)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

ACiL BiRiMLERDE "TRiYAJ" KiMLER TARAFINDAN VE NASIL UYGULANIYOR? PDF
Neriman AKYOLCU, Deniz ÖZTEKİN, Sevim ÇELİK
ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE ANKSiYETE DÜZEYi iLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKi iLiŞKiNiN iNCELENMESi PDF
Özlem IŞIL, Nevin ONAN, Semra KARACA, Leyla KÜÇÜK
12-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCiLERDE BENLiK KAVRAMI PDF
Filiz ADANA, Yasemin KUTLU
NOROŞiRÜRJi YOĞUN BAKIM ÜNiTESiNDE HASTASI OLAN AiLE ÜYELERiNiN HEMŞiRELERDEN BEKLENTiLERi VE MEMNUNiYET DURUMU PDF
Hatice KAYA, Solmaz BOLAT, Yüksek TURAN, Merdiye ŞENDİR, Rengin ACAROĞLU
YENiDOĞANIN KiLOSU iLE DOĞUM AGRISI ARASINDAKi iLiŞKiNiN BELiRLENMESi PDF
Gülay YILDIRIM, Arzu SÖMEK, Hülya KAYIR
YATAKLI TEDAVi KURUMLARINDA HASTA EĞiTiMiNE YÖNELiK HEMŞiRELiK ETKiNLiKLERi PDF
Emine AKÇİN
ORTOPEDi VE TRAVMATOLOJi HASTALARINDA POSTOPERATiF AĞRI TANILAMASI PDF
Funda BÜYÜKYILMAZ, Türkinaz AŞTI
ANNE VE ÖĞRETMENLERiN DEĞERLENDiRMESiNE GÖRE 6-12 YAŞ GRUBUNDAKi ÇOCUKLARDA RUHSAL UYUM SORUNLARI PDF
Selma SABANCIOĞLULLARI, Havva TEL

DERLEME YAZILARI

EKSTERNAL FiKSASYON UYGULANAN HASTANIN BAKIM VE EĞiTiMi PDF
Merdiye ŞENDİR, Funda BÜYÜKYILMAZ
MASTEKTOMi VE CiNSELLiK PDF
Nadiye ÖZER, Ayşe OKANLI
RAMOTOiD ARTRiTLi BiREYiN HEMŞiRELiK BAKIMI PDF
Nurten KAYA
AiLE iÇi ŞiDDETiN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKiSi PDF
Nihal BOSTANCI


ISSN: 2147-8686