Cilt 23, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

Ameliyat Öncesi Besin/Sıvı Kısıtlamasına İlişkin Hastaların Deneyimleri ve Hemşirelerin Konu ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları PDF
Hatice DEMİRDAĞ, Süreyya KARAÖZ
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Bireylerin Kronik Hastalık Yönetimine İlişkin Değerlendirmeleri ve İlişkili Faktörler PDF
Emine ÜSTÜNOVA, Nursen NAHCİVAN
Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık Arama Davranışları PDF
Sevda DEMİR, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle İlişkisi PDF
Şeyda CAN, Rengin ACAROĞLU
Normal Doğumda ve Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetinin Belirlenmesi PDF
Şadiye ÖZCAN, Ergül ASLAN

SİSTEMATİK İNCELEME YAZILARI

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanımı: Sistematik İnceleme PDF
Merdiye ŞENDİR, Pınar DOĞAN

DERLEME YAZILARI

Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği PDF
Bilge KALANLAR, Gülümser KUBİLAY
Kronik Hastalık Yönetimi İçin Bir Rehber: Kronik Bakım Modeli PDF
Kübra İNCİRKUŞ, Nursen Ö. NAHCİVAN
Klinik Uygulama Rehberleri PDF
Aslı KURTCU, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Gebelikte Uygulanan Gastrointestinal Endoskopik Girişimlerde Hemşirenin Rolü PDF
Nuray AKYÜZ, Şerife Gözde TOHUMAT
Fiziksel Engelliliğin Gebelik ve Annelik Üzerine Etkisi PDF
Şükran BAŞGÖL, Ümran OSKAY


ISSN: 2147-8686