Cilt 19, Sayı 3 (2011)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

Hemşirelik Öğrencilerinin İnfluenza A ( H1N1 ) Gribi ve Aşısına Karşı Farkındalık Durumları PDF
Sevim Savaşer, nejla canbulat, Şeyda Şahin, Duygu Cantemir
Gebelerin Bulantı Kusma ile Baş Etme Yöntemleri PDF
Sermin Timur, Aynur Kızılırmak
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastaların İkincil Korunma Davranışları PDF
sibel sevinc, İsmet Eşer
Hastanelerde Yönetici Hemşirelerin Karşılaştıkları Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetim Yaklaşımları PDF
fatma yılmaz, Havva Öztürk
Kanserli Adolesanların Algılanan Stres Düzeyine Re-Mission Video Oyununun Etkisi PDF
ayşe kurt, Sevim Savaşer
0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Çocuk Bakımı İle İlgili Karşılaştıkları Sorunların ve Sorun Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi PDF
latife utas akhan, Makbule Batmaz
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KONSTİPASYON SORUNLARI PDF
Nuray Turan, Nurten Kaya, Hatice Kaya, Aylin Öztürk, Zehra Eskimez, Nurdan Yalçın

DERLEME YAZILARI

Nöroşirürji Ameliyathane Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları PDF
nevin kanan
Geçmişten Günümüze Psikiyatri Hemşireliği PDF
derya özbaş, Sevim Buzlu
Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı PDF
meral kılıç, Serap Ejder Apay, Nezihe Kızılkaya Beji
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Öğretme-Öğrenme Sürecine Entegrasyonunda Hemşire Eğitimcilerin Rolü PDF
burçin ışık, Hülya Kaya


ISSN: 2147-8686