Cilt 19, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

Özel Bir Hastanede Hemşirelerin Dolaylı Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi PDF
Emine Türkmen, Azime Uslu
Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Yurdanur Demir, Gülşah Gürol Arslan, İsmet Eşer, Leyla Khorsid
Hemşirelerin önem verdikleri motivasyon araçları PDF () PDF
Selma İnfal, Said Bodur
Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Konstipasyon Tanısının Değerlendirilmesi PDF
Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Gülengül Türk, Leyla Khorsid, İsmet Eşer
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği PDF
Nurgül Tayran, Sevim Ulupınar
Bir Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Miyokard İnfarktüsü Risk Faktörleri ile ilgili Farkındalık Düzeyleri PDF
Gülizar Hacıalioğlu, Nurdan mert, Selda Deniz, Elmas Orak

DERLEME YAZILARI

Multiple Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk ve Hemşirelik Bakımı PDF PDF
Mehtap Tan, Nuray Dayapoğlu
İnfertilite ve Kültür PDF
Meral Kılıç, Serap Ejder Apay, Nezihe Kızılkaya Beji
Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet Yönetimi PDF
Satı Ünal


ISSN: 2147-8686