Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

387.645 212.758

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, hemşirelik bakımının tüm yönlerini kapsayan, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergide yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporlara, bilimsel ve mesleki hemşirelik seminerlerinde sunulan bildirilere, araştırma özetlerine, özgün ve ileri hemşirelik kursları ve yeni kitap eleştirilerine yer veren hakemli bir dergidir.


Dergi her yılın Şubat, Haziran, Ekim aylarında yayınlanır ve her üç sayıda bir cilt tamamlanır. Yazılar Türkçe ve İngilizce olabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.


FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ’nde daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar basılır. Basılması uygun görülmeyen yazılar geri iade edilmez. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. Derginin yazım kuralları her sayının son bölümünde bulunmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 24, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Öz Bakım Davranışlarının Değerlendirilmesi PDF
Hossein ASGAR POUR, Serap GÖKÇE, Dilara KUNTER, Havva YÖNEM
Kadınlarda Obezite ve Alt Üriner Sistem Semptomları PDF
Çiğdem BİLGE, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Otonomiyle İlişkili Davranışları Ölçen Dempster Uygulama Davranışı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Betül SÖNMEZ, Feride EŞKİN BACAKSIZ, Aytolan YILDIRIM
0-6 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Ateş Düşürücü İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi PDF
Derya SULUHAN, Ceylan TAŞAL, Dilek YILDIZ, Berna EREN FİDANCI, Dilek KONUKBAY, Faysal GÖK, İlhami SÜRER
Mesleki Eğitim Merkezine Devam Eden Ergenlerin Kural Dışı Davranış Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Diler AYDIN, Esra KARACA ÇİFTÇİ

SİSTEMATİK İNCELEME YAZILARI

Elektronik Hemşirelik Kayıtlarının Yapılandırılması: Sistematik Literatür İncelemesi PDF
Funda BÜYÜKYILMAZ, Hatice KAYA

DERLEME YAZILARI

Nanoteknolojinin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması PDF
Hatice ÖNER, Hatice DEMİRDAĞ, Neriman AKYOLCU, Nevin KANAN


ISSN: 2146-0639