İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi

160.735 150.772
Felsefe Arkivi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 1945 yılından itibaren yayımlanan bir felsefe dergisidir. Dergi yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan bir hakemli dergidir.
Felsefe Arkivi'nde yayımlanan metinler, özgün makale, çeviri metinler ve kitap eleştirisi olmak üzere üç ana başlık altında toplanır.
 
Özgün Makale, felsefenin çeşitli alanlarında yazılmış yazılardan oluşur ve ana yazım dili Türkçe'dir. Ancak Türkçe çevirisi ile teslim edilmesi halinde, metinler çift dilli olarak basılabilir.
 
Çeviri Metinler'de felsefe alanında özgün makale veya kitap bölümlerinin çevirileri bulunur. Çevirinin kitap bölümüne ait olması durumunda, belirli bir bütünlük içerisinde olması koşulu aranır.
 
Kitap İncelemesi bölümü ise, bir kitabın tanımı ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmış yazılardan oluşur.

Sayı 34 (2011)

İçindekiler

Makaleler

TRANSCENDENTAL AND FORMAL LOGIC IN KANT'S ANALYTIC PDF
Bernard Freydberg
KANT'IN ANALİTİK'İNDE TRANSENDENTAL VE FORMEL MANTIK PDF
Bernard Freydberg, (Çev.) İhsan Berk Özcangiller
TABİPLER İÇİN FELSEFE: İBN HİNDÛ'NUN FELSEFE TASAVVURU VE SÖZLÜĞÜ PDF
M. Cüneyt KAYA
PROTAGORAS'IN DİNİ VE TANRISAL KONULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ* PDF
Nedim YILDIZ
İÇİMDEKİ AHLÂK YASASI: KANT'IN AHLÂK KURAMI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME PDF
Özge ÖZAYDIN


Felsefe Arkivi Dergisi ASOS Index Tarafından Taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=207