Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 16 (2012) 1.5 SİGMA KAYMANIN İSTATİSTİKSEL NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ali Rıza FİRUZAN, Ümit KUVVETLİ
 
Sayı 7 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 7. Sayı 21. Yüzyılda Ekonometrinin Karşılaştığı Zorluklar (Çeviri) Öz   PDF
Jaya Krishnakumar, Yrd. Doç. Dr. Mürüvvet PAMUK (Çeviren)
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı A DISCRETE PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM FOR BI-CRITERIA WAREHOUSE LOCATION PROBLEM Öz   PDF
Tuğba Saraç, Fehmi Burçin Özsoydan
 
Sayı 12 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 12. Sayı A PRE-INVESTIGATION ON THE SAVING BEHAVIOUR OF THE EUROPEAN AREA: A ROBUST CLASSIFICATION ON THIS ISSUE Öz   PDF
Özlem Yorulmaz, Oya Ekici
 
Cilt 15 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 15. Sayı AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ DÖNEMİNDE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ DÖVİZ KURU KANALI: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ Öz   PDF
Sevda Yapraklı
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI Öz   PDF
Aliye Ayça Supçiller, Ozan Çapraz
 
Sayı 8 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 8. Sayı An Asymptotic Test For The Detection Of Heteroskedasticity Öz   PDF
Mehmet YÜCE
 
Sayı 14 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 14. Sayı An Empirical Model For The Turkish Trade Balance: New Evidence From Ardl Bounds Testing Analyses Öz   PDF
H. Bayram İrhan, Nur Dilbaz Alacahan, Levent Korap
 
Sayı 21 (2014) AN EVALUATION OF HIGHER EDUCATION STUDENTS’ APARTMENT PREFERENCES: A REAL WORLD STUDY IN A NEWLY URBANIZED CITY Öz   PDF
Mahmut ZORTUK, Eylem KOÇ, Hasan Arda BURHAN
 
Cilt 15 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 15. Sayı APPLICATIONS OF PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC TESTS FOR EVENT STUDIES ON ISE Öz   PDF
Handan Yolsal
 
Sayı 24 (2016) ARE SHOCKS TO TURKEY’S TOURIST ARRIVALS PERMANENT? Öz   PDF
Melike DEDEOĞLU
 
Sayı 1 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 1. Sayı Asal Bileşenler Analizine Bootstrap Yaklaşımı Öz   PDF
Dr. Aylin AKTÜKÜN
 
Sayı 12 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 12. Sayı ASİMETRİK ENFORMASYON IŞIĞINDA HALKA ARZLARIN UZUN DÖNEMLİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ayça Tükel
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı ASSESSING THE RELATIVE PERFORMANCE OF UNIVERSITY DEPARTMENTS: TEACHING VS. RESEARCH Öz   PDF
Berna Haktanırlar Ulutaş
 
Sayı 14 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 14. Sayı Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Etkili Faktörlerin Koşullu Lojistik Regresyon Modelleri İle Değerlendirilmesi Öz   PDF
Yüksel Akay Ünvan, Gamze Özel
 
Sayı 9 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 9. Sayı Avrupa Parasal Birliğinde Kamu Borç Stoku Ve Enflasyon İlişkisi: Panel Veri Analizi Öz   PDF
Araş. Gör. Burcu BERKE
 
Sayı 7 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 7. Sayı Banka Kredileri Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007) Öz   PDF
İbrahim ARSLAN, Sevda YAPRAKLI
 
Sayı 24 (2016) BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Arif SALDANLI, Mücahit AYDIN
 
Sayı 22 (2015) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ SEÇİMİ PROBLEMİNE İLİŞKİN MACBETH YAKLAŞIMI Öz   PDF
Tolga GENÇ, Mehmet KABAK, Erkan KÖSE, Zafer YILMAZ
 
Sayı 10 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 10. Sayı Box-Ljung ve Nonparametrik Regresyon Yöntemlerinin Etkinliklerinin Karsılaştırılması: İMKB 100 Endeksine Yönelik Bir Uygulama Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ERDOĞAN, Doç. Dr. Nevin UZGÖREN
 
Sayı 19 (2013) BOYLAMSAL VERİLERDE ÇOK DÜZEYLİ ANALİZLER: DİL GELİŞİMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Öz   PDF
Özlem DENİZ BAŞAR, Ünal H. ÖZDEN, Seda BAĞDATLI KALKAN
 
Sayı 23 (2015) Bulanık C-Ortalama Kümeleme Algoritması ile Ülke Risk Değerlendirmesi Öz   PDF
Hasan TÜRE, Furkan BAŞER
 
Sayı 22 (2015) CAREER MANAGEMENT IN HOSPITALITY: THE CASE OF FOUR AND FIVE STAR HOTELS IN ISTANBUL Öz
Sinem UYSAL, Kenan ŞAHİN, Gürel ÇETİN, Füsun İSTANBULLU DİNÇER
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Pınar Kaya, Emre İpekçi Çetin, Ayşe Kuruüzüm
 
Sayı 24 (2016) COMPARISON OF TURKISH CHEMICAL INDUSTRY WITH BRIC COUNTRIES ON THE BASIS OF REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGES Öz   PDF
Elife AKİŞ, Murat ÇETİN
 
Sayı 1 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 1. Sayı Determinants of Intra-Industry Trade in Final Goods and Intermediate Goods between Turkey and Selected OECD Countries Öz   PDF
Dr. Kemal TÜRKCAN
 
Sayı 16 (2012) DISCRIMINATING BETWEEN WEIBULL AND LOG-NORMAL DISTRIBUTIONS BASED ON KULLBACK-LEIBLER DIVERGENCE Öz   PDF
Ali Akbar BROMIDEH
 
Sayı 12 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 12. Sayı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ:OECD ÖRNEĞİ Öz   PDF
Burcu Özcan, Ayşe Arı
 
Sayı 6 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 6. Sayı Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Nuray GİRGİNER, Arş. Gör. Zeliha KAYGISIZ, Arş. Gör. Abdullah YALAMA
 
Sayı 9 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 9. Sayı Döviz Kuru Getiri Volatilitesinin Koşullu Değişen Varyans Modelleri İle Öngörüsü Öz   PDF
Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN, Tuğba DAYIOĞLU
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı Döviz Kuru Oynaklığının İthalata Etkileri: Türkiye Örneği Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Aydın SARI
 
Sayı 20 (2014) DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE ÜYE ÜLKELERİN DOĞUMDA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI Öz   PDF
Songül ÇINAROĞLU, Keziban AVCI
 
Sayı 24 (2016) DÜZGÜN GEÇİŞ OTOREGRESİF MODELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MELEZ KODLAMALI GENETİK ALGORİTMA Öz   PDF
Serkan TAŞTAN, Nilgün ÇİL
 
Sayı 8 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 8. Sayı Düzgünleştirilmiş Fonksiyonel Ana Bileşenler Analizi ile İMKB Verilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Doç. Dr. Kadir ERTAŞ, Araş. Gör.Dr. İstem Köymen KESER
 
Sayı 21 (2014) EKONOMİK BÜYÜME VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNE TÜRKİYE ANALİZİ Öz   PDF
Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Burhan KABADAYI, Ömer Selçuk EMSEN
 
Sayı 3 (2006): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 3. Sayı Elektronik Oy Verme Sistemlerinde Güvenlik: Deneyimler Ve Türkiye İçin Öneriler Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Melda AKIN
 
Sayı 2 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 2. Sayı Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye'deki Ekonomik Krizlerin Analizi Öz   PDF
Prof.Dr. Cevat GERNİ, Doç.Dr. Ö. Selçuk EMSEN, Yrd.Doç.Dr. M. Kemal DEĞER
 
Sayı 23 (2015) EXCEL-SOLVER EKLENTİSİYLE OLUŞTURULAN PORTFÖYLERİN CCR MODEL İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Leyla İŞBİLEN YÜCEL
 
Sayı 7 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 7. Sayı Exchange Rate Determination Of Tl/Us$:A Co-Integration Approach Öz   PDF
Levent KORAP
 
Sayı 17 (2012) FAKTÖR ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINDAKİ BAŞARI DURUMUNA GÖRE İLLERİN SIRALANMASI Öz   PDF
Münevver TURANLI, Dicle TAŞPINAR CENGİZ, Ömer BOZKIR
 
Sayı 4 (2006): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 4. Sayı Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama Öz   PDF
Arş. Gör. Özgür ASLAN, Yrd. Doç. Dr. İsmail KÜÇÜKAKSOY
 
Sayı 16 (2012) FİNANSALLAŞMA SORUNSALI VE İMKB ÖRNEĞİ Öz   PDF
Işıl TELLALBAŞI
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı Firma Karakteristiğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisinin Analizi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. H. Ali ATA, Arş. Gör. Yusuf AĞ
 
Sayı 9 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 9. Sayı Forecasting The Exchange Rate Series With Ann: The Case Of Turkey Öz   PDF
Doç. Dr. Cem KADILAR, Prof. Dr. Muammer ŞİMŞEK, Araş. Gör. Çağdaş Hakan ALADAĞ
 
Sayı 14 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 14. Sayı Gümrük Birliği Sonrasında (1996-2009) Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Dış Ticaretinin Ülke Ve Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizi Öz   PDF
Seyhun Doğan, Semanur Soyyiğit Kaya
 
Sayı 2 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 2. Sayı İlerleyen Tür Tip-II Sağdan Sansürlü Örnekleme Dayalı Düzgün Dağılımın Parametrelerinin Jackknife Tahmin Edicisi Öz   PDF
Dr. Coşkun Kuş
 
Sayı 10 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 10. Sayı İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Getirilerinin Tahmini: Yapay Sinir Ağları İle İMKB İçin Ampirik Bir Çalışma Öz   PDF
Öğr. Gör. Ulaş ÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr. Birol YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Abdullah YALAMA
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı İmalat Sanayinde Firma Risklerinin Belirlenmesi: Kümeleme Analizi Yöntemiyle Ampirik Bir Çalışma Öz   PDF
Arş. Gör. Dr. Mehmet Sabri TOPAK
 
Sayı 17 (2012) İMKB’DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Öz   PDF
Ünal H. ÖZDEN, Özlem DENİZ BAŞAR, Seda BAĞDATLI KALKAN
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı İşlem Bazlı Manipülasyonun İstatistiksel Sınıflandırma Analizleriyle Belirlenmesi Öz   PDF
Öğr. Gör. Melik KAMIŞLI, Doç. Dr. Nuray GİRGİNER
 
Sayı 3 (2006): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 3. Sayı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksinin Doğrusallık Testi Öz   PDF
Murat Çinko
 
Sayı 23 (2015) İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otellerde Kültürel Zeka Ölçeğine İlişkin Bir Uygulama Öz   PDF
Sevinç ASLAN, Özgür ASLAN
 
Sayı 6 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 6. Sayı İstatistiksel Okuryazarlığa Dair Fikirlerin Genişletilmesi: İstatistik Kuruluşlarının Ürünleri Üzerine Bir Analiz (Tercüme) Öz   PDF
Iddo GAL, Çev: Semra KIRANLI, Arş. Gör. Murat TAŞDAN, Arş. Gör. Dr. Abdurrahman İLĞAN, Arş. Gör. Mustafa ERDEM
 
Sayı 7 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 7. Sayı Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye'nin Ab İçindeki Konumu: Kritikler Ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları Öz   PDF
Murat ÇİFTÇİ
 
Cilt 15 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 15. Sayı KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI Öz   PDF
Elif Bulut, Özlem Gürünlü Alma
 
Sayı 19 (2013) KONJOİNT ANALİZİ İLE GAZETE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Münevver TURANLI, Dicle TAŞPINAR CENGİZ, Mert IŞIK
 
Sayı 6 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 6. Sayı Koşulluluk Aracı Olma Bağlamında Kısa Vadeli Faiz Oranlarının Hedeflenen Enflasyondan Sapmada Kullanımı: Bounds Test Yaklaşımı (Türkiye Örneği) Öz   PDF
Arş. Gör. Dr. Mahmut ZORTUK
 
Sayı 18 (2013) KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Öz   PDF
İsmet GÖÇER, Mehmet MERCAN, Osman PEKER
 
Cilt 15 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 15. Sayı KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Öz   PDF
Arzdar Kiracı
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik Ve Performans Düzeylerine Etkileri: 2008 Finansal Kriz Örneği Öz   PDF
Okutman Abdulkadir KAYA, Öğr. Gör. Ünal GÜLHAN
 
Sayı 12 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 12. Sayı MEKÂNSAL ETKİLEŞİM ANALİZİ Öz   PDF
Fatma Zeren
 
Sayı 5 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi Sayı: 5 Monetary Transmission Mechanism In An Open Economy Framework: The Case Of Turkey Öz   PDF
Özgür ASLAN, H. Levent KORAP
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı MUĞLA İLİNDEKİ MERMER İŞLETMELERİNE YÖNELİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ ÖRNEK OLAYI Öz   PDF
Cevriye Gencer, Gonca Aras
 
Sayı 6 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 6. Sayı Multirank Cointegration Analysis Of Turkish M1 Money Demand (1987Q1-2006Q3) Öz   PDF
H. Levent KORAP
 
Sayı 1 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 1. Sayı Öğrencilerin Öğretim Üyesini Değerlendirmesine Ait Bir Uygulama Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Mürvet PAMUK
 
Sayı 21 (2014) ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF SCHOLARS IN TURKISH PUBLIC UNIVERSITIES Öz   PDF
Mustafa TEKİN, Emir KAYACAN, Hakan BEKTAŞ
 
Sayı 9 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 9. Sayı Parasal Büyüme Ve Tüketici Enflasyonu Değişim Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Türkiye Örneği Öz   PDF
Levent KORAP
 
Sayı 7 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 7. Sayı Performans Ölçümü, Yönetimi Ve İstatistiksel Analizi Öz   PDF
Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı PORTFOLIO SELECTION WITH HIGHER MOMENTS: A POLYNOMIAL GOAL PROGRAMMING APPROACH TO ISE–30 INDEX Öz   PDF
Gülder Kemalbay, Cemal Murat Özkut, Ceki Franko
 
Sayı 23 (2015) Quality of Life Index: A Case Study of Istanbul Öz   PDF
Murat ŞEKER
 
Sayı 1 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 1. Sayı Rastlantısal Şeritler ile En Küçük Medyan Kareler Doğrusunun Bulunması Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Enis SINIKSARAN, Dr. Arş. Gör. Aylin AKTÜKÜN
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı Rasyonel Beklentiler-Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Uğur SİVRİ, Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ
 
Sayı 2 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 2. Sayı Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi Öz   PDF
Prof.Dr. Rahmi YAMAK, Abdurrahman KORKMAZ
 
Sayı 18 (2013) REVISITED EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS FOR SELECTED EUROPEAN COUNTRIES: A PANEL HIDDEN COINTEGRATION APPROACH Öz   PDF
Fatma ZEREN, Burcu KILINÇ SAVRUL
 
Sayı 20 (2014) SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALGI ARAŞTIRMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ Öz   PDF
Sema ULUTÜRK AKMAN
 
Sayı 10 (2009): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 10. Sayı Sanayi Üretiminde Tatil Etkileri Öz   PDF
Necmettin Alpay KOÇAK
 
Sayı 19 (2013) SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE’NİN TURİZM TALEBİ Öz   PDF
Mahmut ZORTUK, Seyhat BAYRAK
 
Sayı 5 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi Sayı: 5 Servıce Qualıty of Unıversıty Lıbrary: A Survey Amongst Students At Osmangazı Unıversıty and Anadolu Unıversıty Öz   PDF
Zeynep Filiz
 
Sayı 14 (2011): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 14. Sayı Sosyal Bilimler Öğrencilerinde Matematik Kaygısı: Uzaktan Eğitim Ve Kampüs Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Mürüvvet Pamuk, Seda Karakaş
 
Sayı 18 (2013) STATISTICAL POWER COMPARISONS FOR EQUAL SKEWNESS DIFFERENT KURTOSIS AND EQUAL KURTOSIS DIFFERENT SKEWNESS COEFFICIENTS IN NONPARAMETRIC TESTS Öz   PDF
Ötüken SENGER
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
Hasan Kürşat Güleş, Tahir Akgemci, Mevhibe Türkmen
 
Sayı 23 (2015) TALEP TAHMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ: YERLİ OTOMOBİL ÖRNEĞİ Öz   PDF
İbrahim Zeki AKYURT
 
Sayı 23 (2015) THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY Öz   PDF
Ebru DOĞAN
 
Sayı 17 (2012) THE EFFECT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON BUDGET DEFICITS IN EUROPEAN COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS Öz   PDF
Serdar KURT, Canan GÜNEŞ, Verda DAVASLIGİL
 
Sayı 24 (2016) THE EFFECT OF INNOVATION ON COMPETITIVENESS Öz   PDF
Ebru DOĞAN
 
Sayı 24 (2016) THE EFFECT OF INNOVATION ON FINANCIAL PERFORMANCE OF SOME INFORMATION AND TECHNOLOGY COMPANIES IN TURKEY Öz   PDF
Elçin ŞİŞMANOĞLU, Burçay YAŞAR AKÇALI
 
Sayı 20 (2014) THE IMPACTS OF INSTITUTIONS, OPENNESS AND MACROECONOMIC STABILITY ON ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS ON MIDDLE INCOME COUNTRIES Öz   PDF
Fatih KAPLAN, Sevda YAPRAKLI
 
Sayı 22 (2015) THE INNOVATION INDEX OF CITIES OF TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR DETERMINING FACTORS OF INNOVATION Öz   PDF
Arif SALDANLI, Murat ŞEKER
 
Sayı 5 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi Sayı: 5 Ticari ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Sevda YAPRAKLI
 
Sayı 2 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 2. Sayı Toplam Fiyat-Seviye Esnekliği Ve Arzyanlı Şoklar İle İlgili Bir Çalışma (Tercüme) Öz   PDF
Dr. Özlem GÖKTAŞ YILMAZ
 
Sayı 23 (2015) TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Hakan BEKTAŞ, Arif SALDANLI
 
Sayı 18 (2013) TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: 2004-2011 YILLARI UYGULAMASI Öz   PDF
İsmail KÜÇÜKAKSOY, Selcan ÖNAL
 
Sayı 18 (2013) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI DEZENFLASYONİST ETKİ YARATIR MI? Öz   PDF
Bülent DOĞRU
 
Sayı 8 (2008): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 8. Sayı Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açığının Sürdürülebilirliğinin Analizi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ
 
Sayı 2 (2005): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 2. Sayı Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi Öz   PDF
Dr. Özlem GÖKTAŞ YILMAZ
 
Sayı 24 (2016) TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜMENİN EKONOMETRİK ANALİZİ Öz   PDF
Ömür URAS
 
Sayı 12 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 12. Sayı TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Öz   PDF
Esin Firuzan
 
Sayı 5 (2007): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi Sayı: 5 Türkiye'de Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri Öz   PDF
Hülya KAKICI, Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ, Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Sayı 12 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 12. Sayı TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE NİSPİ FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ: VABHO MODELLERİYLE UZUN DÖNEM ANALİZİ Öz   PDF
K. Batu Tunay
 
Sayı 4 (2006): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 4. Sayı Türkiye'de İstikrarsız Büyümenin Var Modelleri İle Analizi (1991.1-2004.3) Öz   PDF
Prof. Dr. Recep Tarı, Yrd. Doç. Dr. Hilal Bozkurt
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM Öz   PDF
Fahriye Uysal
 
Sayı 23 (2015) TÜRKİYEDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL BAŞARISIZLIĞININ FAKTÖR ANALİZİ VE DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Dicle TAŞPINAR CENGİZ, Münevver TURANLI, Seda BAĞDATLI KALKAN, İnanç KÖSE
 
Sayı 18 (2013) TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMILARININ KOHORT ANALİZİ Öz   PDF
Emrah TALAŞ, Fatih ÇAKMAK
 
Sayı 21 (2014) TÜTÜNLÜ ÜRÜN VE ALKOLLÜ İÇECEK VERGİLERİNİN TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EĞİTİM FAKTÖRÜ PERSPEKTİFİNDE AMPİRİK ANALİZİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Ufuk GERGERLİOĞLU
 
Sayı 22 (2015) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Seda KARAKAŞ GEYİK
 
Sayı 4 (2006): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 4. Sayı White'ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer
 
Sayı 20 (2014) YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE OECD ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ GEÇERLİLİĞİNİN TESTİ Öz   PDF
Burcu YILDIRIM TIRAŞOĞLU
 
Sayı 13 (2011): 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLARARASI GÖÇ Öz   PDF
Elif Tuna, Atıf Ahmet Evren
 
Sayı 11 (2010): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11. Sayı Yönetim Fonksiyonlarının Uygulandığı Alanlarda Ortaya Çıkan Hata Değerlerinin Oluşturduğu Yeni İlişkilerin Panel Veri Modelleri İle İrdelenmesi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TURHAN, Yrd. Doç. Dr. Özlem TAŞSEVEN
 
Sayı 3 (2006): Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 3. Sayı Yüksek Enflasyon Enflasyon Belirsizliğini Artırıyor Mu? Öz   PDF
Arş. Gör. Sabiha OLTULULAR, Prof. Dr. Harun TERZİ
 
Sayı 18 (2013) YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Öz   PDF
Hakan BEKTAŞ, Sema ULUTÜRK AKMAN
 
Toplam 111 ögeden 1 - 25 arası