Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi

212.932 78.974

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, hakemli statüde olup yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Dergi, daha çok ekonometri ve istatistiğin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını basmayı hedeflese de güncel ve kapsamlı literatür araştırmaları da dergide yer bulabilmektedir.


Sayı 24 (2016)

İçindekiler

Makaleler

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Arif SALDANLI, Mücahit AYDIN
DÜZGÜN GEÇİŞ OTOREGRESİF MODELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MELEZ KODLAMALI GENETİK ALGORİTMA PDF
Serkan TAŞTAN, Nilgün ÇİL
ARE SHOCKS TO TURKEY’S TOURIST ARRIVALS PERMANENT? PDF
Melike DEDEOĞLU
COMPARISON OF TURKISH CHEMICAL INDUSTRY WITH BRIC COUNTRIES ON THE BASIS OF REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGES PDF
Elife AKİŞ, Murat ÇETİN
THE EFFECT OF INNOVATION ON COMPETITIVENESS PDF
Ebru DOĞAN
THE EFFECT OF INNOVATION ON FINANCIAL PERFORMANCE OF SOME INFORMATION AND TECHNOLOGY COMPANIES IN TURKEY PDF
Elçin ŞİŞMANOĞLU, Burçay YAŞAR AKÇALI
TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜMENİN EKONOMETRİK ANALİZİ PDF
Ömür URAS


ISSN: 1308-7215