Cilt 4, Sayı 7 (2014)

İçindekiler

Editörden

Editör PDF
Editör Editör

Künye

Yayın Kurulu PDF
Yayın Kurulu Yayın Kurulu

İçindekiler

İçindekiler PDF
İçerik İçerik

İmmünoloji

İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM) PDF
DİYAM DİYAM
Astım İmmünopatpgenezinde TH17 Hücrelerinin Rolü PDF
Ayşe Bilge Öztürk, Leyla Pur Öztürk

Genetik

Ateroskleroz Gelişiminde Genetik Faktörlerin Rolü PDF
Neslihan Çoban, Nihal Erginel Ünaltuna
Tüm Genom SNP Genotipleme ile Trizomi 21 ve Ebeveyn Etkisinin Tespiti PDF
Fatma Yeşim Kesim, Feyza Nur Tuncer, Emrah Yücesan, Özkan Özdemir, Mustafa Çalık, Uğur Özbek, Sibel Aylin Uğur

Sinirbilim

Parkinson Hastalığı'nın Hayvan Modelinde PI3K/Akt Yolağı ile Mitokondriyal, Oksidatif ve Apoptotik Parametrelerin İlişkisi PDF
Hazal Haytural, Erdem Tüzün

Tezler

Tezler PDF
Tezler Tezler

Duyurular Haberler

Seminer PDF
Seminer Seminer