Cilt 2, Sayı 4 (2012)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Editör Editör
Tanıtım: İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp araştırma Enstitüsü, Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri anabilim Dalı PDF
Editör Editör

Moleküler Tıp

MMP-3 VE E-KADERİN POLİMORFİZMLERİNİN MEME KANSERİNDEKİ ROLÜ
Nazlı Turan, Arzu Ergen, soykan arıkan, ilhan yaylım, turgay isbir

Sinirbilim

Kısa Süreli Belleğin Retansiyon Fazı Elektriksel Salınımlarının Analizi
Itır Kaşıkçı, Ali Bayram, Basri Erdoğan, Tamer Demiralp

Makale

Kısa Süreli Belleğin Retansiyon Fazı Elektriksel Salınımlarının Analizi PDF
Itır Kaşıkçı, Ali Bayram, Basri Erdoğan, Tamer Demiralp
Metabolik Senromda Deneysel Hayvan Modelleri - Experimental Animal Models in Metabolic Syndrome PDF
Metin Yusuf Gelmez, Pınar Kasapoğlu, Çağdaş Uğur Adaş, İlhan Tahralı, Sema Bilgiç Gazioğlu, Aydın Çevik, Günnur Deniz
Behçet Hastalarında Swap70 Antikorunun İncelenmesi - Investigation of Swap70 Antibody in Patients with Behçet's Disease PDF
Elif Uğurel, Aydın Karabulut, Ahmet Gül, Ali Osman Güre, Erdem Tüzün, Uğur Özbek, Burçak Vural
Mmp-3 ve E-kaderin Polimorfizmlerinin Meme Tümörlerindeki Rolü - The Role of Mmp-3 and E-cadherin Polymorphisms in Breast Tumours PDF
Nazlı Turan, Arzu Ergen, Soykan Arıkan, Ilhan Yaylım, Turgay Isbir
Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar PDF
Murat Küçük, Aydın Çevik, Rivae Kalaycı
BEHÇET HASTALARINDA SWAP70 ANTİKORUNUN İNCELENMESİ
Burçak Vural

Tezler

Ağustos-Aralık 2012 Tarihleri Arasında DATAE'de Tamamlanan Tez Projeleri PDF
Editör Editör

Duyurular Haberler

Kongre Duyuruları PDF
Editör Editör