Cilt 2, Sayı 3 (2012)

İçindekiler

Editörden

İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı PDF
Editör Editör

Makale

Deneysel Pankreas Transplantasyonu - Experimental Pancreas Transplantation PDF
Mutlu Küçük, Aydın Çevik, Ali Emre

Genetik

Hücre hatlarını oluşturmakta kullanılan plasmidlerin genomik lokasyonları? PDF
Muzaffer Arıkan, Aris Çakiris, Zeliha Emrence, Atilla Çakar, Neslihan Abacı, Sema Sırma, Duran Üstek
AKUT LÖSEMİ HÜCRE SERİLERİNDE BETA-KATENİN siRNA UYGULAMALARI PDF
ÖZDEN Hatırnaz Ng

Sinirbilim

GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU'NUN OTOİMMUN ENSEFALİTTEKİ SIKLIĞI VE KLİNİK SPEKTRUMU PDF
Canan Aysel Ulusoy, Selin Turan, Erdem Tüzün

Duyurular Haberler

Haberler PDF
Duyurular Haberler
Kongre PDF
Duyurular Kongre
Tez Projeleri PDF
Tez Projeleri Tezler
Seminerler PDF
Seminerler Duyurular