Cilt 1, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Uğur Özbek

Künye

Künye PDF
. .

Anı

Prof. Dr. Makbule Aydın'ın Anısına PDF
. .

İmmünoloji

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı PDF
Günnur Deniz

Genetik

Protein-Protein İlişkilerini Belirlemede Yeni Bir Yöntem: “Proksimiti Ligasyon Assay” (Yakınsal Bağlanma Tespiti)
yücel erbilgin, Özden Hatırnaz Ng, Müge Sayitoğlu, Ola Söderberg, Uğur Özbek

Makale

DİYABETİK KORONER ARTER HASTALIĞINDA MONOSİT KEMOTAKTİK PROTEİNİ (MCP-1) A-2518G ve CCR2 RESEPTÖRÜ G190A GEN POLİMORFİZMLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Bedia Çakmakoğlu, Zeynep Birsu Çinçin, Selçuk Daşdemir, Abdullah Özdemircan, Zeynep Ermis Karaali, Bedia Çakmakoğlu
Kalıtsal Dislipdemi Fenotipleri ve Genetik İlişkiler Üzerine (Derleme) PDF
Mehveş Poda
WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA İLEAL ANASTOMOZ İYİLEŞMESİNDE PİROKSİKAMIN ETKİSİ PDF
Elif Özkök, Ahmet Nabi Kızmaz, Bedia Çakmakoğlu, Hülya Yılmaz Aydoğan, İlhan Yaylım Eraltan, Oğuz Öztürk, Makbule Aydın
B-katerin ve Axin2 proteinleri etkileşimlerinin "Proksimiti Ligasyon Assay (Yakınsal Bağlanma Tespiti)" ile görüntülenmesi PDF
Yücel Erbilgin, Özden Hatırnaz, Müge Sayitoğlu, Ola Söderberg, Uğur Özbek
Gen Anlatımı Analiz Yöntemleri Arasında Çıkartılmış Hibridizasyon Kütüphanesine Genel Bakış PDF
Evrim Komurcu-Bayrak, Nihan Erginel-Ünaltuna
Hayvan Deneylerinde Planlama ve Model Seçimi PDF
Mehmet Kaya, Aydın Çevik

Duyurular Haberler

Haberler PDF
Editör Editör
Kongre Duyuruları PDF
Editör Editör

Tezler

Tezler PDF
Editör Editör