Kardiyomiyopatiye Neden Olan Kardiyak Troponin T Gen Mutasyonlarının Araştırılması

Filiz Güçlü-Geyik, Tevfik Demir, Evrim Kömürcü-Bayrak, Fatih Bayrak, Neslihan Çoban, Funda Öztunç, Nihan Erginel-Ünaltuna
683 282

Öz


Analysis of Cardiac Troponin T Gene Mutations Causing Cardiomyopathy

Tam metin:

PDF