Tüm Genom SNP Genotipleme ile Trizomi 21 ve Ebeveyn Etkisinin Tespiti

Fatma Yeşim Kesim, Feyza Nur Tuncer, Emrah Yücesan, Özkan Özdemir, Mustafa Çalık, Uğur Özbek, Sibel Aylin Uğur
908 1.042

Öz


Detecting Parental Origin of Trisomy 21 With Whole Genom SNP Genotyping

Tam metin:

PDF