Parkinson Hastalığı'nın Hayvan Modelinde PI3K/Akt Yolağı ile Mitokondriyal, Oksidatif ve Apoptotik Parametrelerin İlişkisi

Hazal Haytural, Erdem Tüzün
1.104 1.169

Öz


The Relationship Between Mitochondrial, Oxidative and Apoptotic Paramaters and PI3K/Akt Pathway in Animal Model of Parkinson's Disease

Tam metin:

PDF