Üvietli Behçet Hastalarında Atak Remisyon Dönemi NK İzolasyon Saflıklarının Karşılaştırılması

Umut Can Küçüksezer, İlhan Tahralı, Sema Bilgiç-Gazioğlu, Esin Aktaş-Çetin, Esin Aktaş-Çetin, Ahmet Gül, İlknur Tuğal-Tutkun, Günnur Deniz
1.167 986

Öz


Doğla öldürücü hücreler, doğal immünitede yer alan, sitotoksik etkileriyle viral enfeksiyonlar ve tümörlerle mücadele eden ayrıca sitokin salınımları ile de immün yanıtları şekillendirme kapasitesine sahip olan, büyük granüllü lenfositlerdir. Farklı alt grupları tanımlanan NK hücrelerinin pek çok hastalıkla olan başlatıcı beya düzenleyici ilişkikeri günden güne açığa çıkmaktadır. Araştırmaların bazıları saf NK hücrelerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada NK hücrelerinin manyetik saflaştırılmaları sonucunda elde edilen saflık dereceleri incelenmiştir. Bulgular, hücrelerin yüksek saflıkta saflaştırılabildiği, saflık açısından hasta grupları ile sağlıklılar arasında fark bulamadığını göstermektedir. Behçet hastalığı atak ve remisyon dönemlerinde tekrarlı saflaştırmalarda ise4 bireyler arası farklar olduğu, ancakbireysel farklılıkların hem atak hem remisyon dönemlerinde korunduğu, iki dönemde bireylerin saflık oranlarının farklı olmadığı gözlenmiştir. Oluşan bu farkın antikor özgüllüğünün bireyden bireye değişmesiyle ayrıca zaten yüksek olan saflık oranlarının daha da yükseltilebileceği düşünülmektedir.

Tam metin:

PDF