Obezitede Epigenetik Mekanizmalar

Filiz Guclu-Geyik, Nihan Erginel-Unaltuna
3.350 2.268

Öz


Obezite sadece eneıji dengesi dengesindeki bozukluktan kaynaklanmamaktadır, farklı epigenetik mekanizmalarda etki etmektedir. Bu mekanizmalar yaş, genetik faktörler, diyet faktörleri ve diğer çevresel etkiler ile interaksiyon halindedir ve buna bağlı olarak da obeziteye yatkınlıkta ve iştah kontrolünde bireysel farklılıklar gelişmektedir. Son yıllarda, obeziteye duyarlılıkta bireylerarası farklılıkların epigenetik faktörlere bağlı olduğu belirgin hale gelmektedir. Epigenetik, DNA dizisinde değişiklik olmaksızın gen ekspresyonundaki kalıtılmış değişiklikleri ifade etmektedir. Epigenetik değişiklikler, DNA metilasyonu, histon modifikasyonu, kromatin katlanması ve miRNA’ların regülatör etkilerini içermektedir. Beslenme faktörleri insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Besin ve biyoaktif bileşiklerin metabolik özellikleri, epigenetik mekanizmalar üzerinden etkilediğinin kanıtlan hızla artmaktadır. Besin bileşenleri ve epigenetik mekanizmalar, gen anlatımının (hücre fenotipini oluşmasını sağlayan) düzenlenmesini birbirleri arasındaki karmaşık interaksiyon aracılığı ile sağlarlar. Obez bireyler ile sağlıklı normal kilolu bireyler arasında metilasyon patemi farklılıkları gözlenmiştir. Bu derleme, obezitenin gelişimi ve etiyolojisinde epigenetik düzenlenmenin önemi üzerine odaklanılmıştır. Diyet ve çevre faktörlerinin epigenetik mekanizmalara olan etkileri vurgulanmıştır. Epigenetik mekanizmalar, obezite patogenezinin açıklanması, önlenmesi ve tedavi için farklı bir yaklaşım olarak kabul görmektedir.

Tam metin:

PDF