miRNAlar ve Meme Kanserindeki Etkileri

Özlem Küçükhüseyin, Oğuz Öztürk
609

Öz


Meme kanserinde etkili olan moleküler mekanizmalarının tarifi için son yıllarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte bugüne kadar, bu hastalık için birçok tedavi stratejisi geliştirilmiştir. Ancak ne yazık ki bu tedaviler, hastalarda farklı yanıtların ve/veya adjuvan tedavi resistansı gelişiminin oluşumuna neden olmuştur. miRNAların gen ekspresyonunun regülatörleri olarak görev yaptıklarının belirlenmesinden sonra hem potansiyel terapötik hedef haline gelmiş hem de aday diagnostik ve prognostik indikatör olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta meme kanseri gen ekspresyon işaretlerine dayanan alt tiplendirmesine benzer olarak miRNA işaretlerinin de tümörlerin sınıflandırılmasında biyomarker ve prognostik indikatör olarak kullanılmasının yakın gelekte mümkün olacağı ve bu şekilde bireysel rasyonel tedavilerin sağlanabileceği gösterilmiştir. Ayrıca miRNA ekspresyon modellemelerinin yapılması, bu alt tiplerin altında yatan moleküler temelleri de açıklayabilir ve hedeflenen tedavi modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir (30).  Bu derlemede miRNAların genel etki mekanizmaları ve meme kanserindeki etki mekanizmaları tartışılacaktır.