MMP-3 VE E-KADERİN POLİMORFİZMLERİNİN MEME KANSERİNDEKİ ROLÜ

Nazlı Turan, Arzu Ergen, soykan arıkan, ilhan yaylım, turgay isbir
909

Öz