Kısa Süreli Belleğin Retansiyon Fazı Elektriksel Salınımlarının Analizi

Itır Kaşıkçı, Ali Bayram, Basri Erdoğan, Tamer Demiralp
702

Öz


Kısa süreli bellek ile ilgili EEG bazlı çalışmaların birçoğunda, KSB/ÇB sürecinin retansiyon fazında posterior bölgelerde alfa salınımı genliğinin bellek yükü ile korele olarak yükseldiği bulunmuştur. Kısa süreli bellek/çalışma belleği süreçlerinin retansiyon fazına ilişkin olarak üzerinde durulan bir başka salınım, genliği bellek yükü ile korele olarak artan orta hat frontal teta salınımıdır , ancak bu bulgu posterior alfa salınımdaki genlik artışı kadar tutarlı bir şekilde bildirilmemektedir. Çalışma kapsamında, Sternberg benzeri bir görsel kısa süreli bellek paradigması kullanılarak 18 sağlıklı gönüllüden EEG kaydı alınmış ve retansiyon fazında ortaya çıkan salınımlar bağımsız bileşen analizi ve hızlı Fourier dönüşümü analizi yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bellek yükü olan koşullar ile kontrol koşulu karşılaştırıldığında, bellek yükü koşullarında kontrol koşuluna göre frontal alfa (p<0,05) ve frontal teta salınımlarında (p<0,001) düşüş görülen olguların sayısının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.