AKUT LÖSEMİ HÜCRE SERİLERİNDE BETA-KATENİN siRNA UYGULAMALARI

ÖZDEN Hatırnaz Ng
1.142 1.437

Öz


Ribonukleik asid (RNA) interferans evrimsel olarak korunmuş ve çift iplikli kısa RNA dizilerinin hedef mRNA'lara bağlanarak gen anlatımını baskılayan bir biyolojik süreçtir. Keşfini takiben deneysel kullanımı son derece yaygınlaşmış ve farklı alanlarda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hücre serilerinde, WNT sinyal ileti yolağının kilit molekülü olan BETA KATENİN genini siRNA ile baskılayarak apoptotik etkilerini inceledik. Sonuçta siRNA yöntemi ile beta-catenin genini %60 başarı ile kapatarak anlatımını baskılanmıştır. Ayrıca baskılanma sonrası MOLT4 hücre serilerinde apoptozun baskılanmamış hücrelere göre iki kat arttığı belirlenmiştir. Buna göre ALL hücre serilerinde var olan aktif WNT sinyalleri, siRNA kullanımı ile kapatılarak apoptozdan kaçan lösemi hücrelerinin yeniden apoptoza yönelmesi sağlanmıştır. siRNA uygulamaları, özellikle in vitro çalışmalarda hızlı, etkin ve ucuz bir yöntemdir. Ancak in vivo çalışmalardaki etkinliğini ve klinik uygulamaları için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Tam metin:

PDF