WİSTAR ALBİNO SIÇANLARDA İLEAL ANASTOMOZ İYİLEŞMESİNDE PİROKSİKAMIN ETKİSİ

Elif Özkök, Ahmet Nabi Kızmaz, Bedia Çakmakoğlu, Hülya Yılmaz Aydoğan, İlhan Yaylım Eraltan, Oğuz Öztürk, Makbule Aydın
987 441

Öz


Amaç: Çalışmamızın amacı bir non steroid antiinflamatuar ilaç olan piroksikamın sıçanlarda ileal anastomoz iyileşmesindeki etkisini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: 20 sıçan randomize olarak iki gruba ayrılarak rezeksiyonları ve ileal anastomozları yapıldı. Deney grubuna operasyondan bir gün önceden sakrifiye edilene kadar 2mg/kg/gün piroksikam verildi. Hayvanlar operasyondan sonraki üçüncü ve yedinci günlerde sakrifiye edildi.

Bulgular: Deney grubunda hidroksiprolin konsantrasyonları üçüncü günde hafif düşerken anastomoz sonrası yedinci günde operasyon öncesi seviyeye yükseldi. Diğer yandan kontrol grubunda ileal hidroksiprolin konsantrasyonu üçüncü günde anlamlı olarak azalırken operasyon sonrasındaki yedinci günde operasyon öncesi seviyeye yükseldi.

Tartışma: Sonuç olarak piroksikam yara iyileşmesinin başlangıç fazı süresince hidroksiprolin düzeylerini arttırabilmektedir.


Tam metin:

PDF