“XV. UYGULAMALI FLOW SİTOMETRİ EĞİTİMİ”NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Suzan ÇINAR, Gaye Erten, Esin Aktaş Çetin, Sema Bilgiç Gazioğlu, Umut Can Küçüksezer, Ali Osman Gürol, Gülderen Yanıkkaya Demirel, Günnur Deniz
1.193 1.436

Öz


Hücre analiz yöntemlerinden biri olan akan hücre ölçer (flow sitometri) cihazı tıp alanında tanı ve tedavilere ışık tutmakta ayrıca veterinerlik, su ürünleri, mikrobiyoloji gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Akan hücre ölçer kullanıcısının detaylı bir eğitime ihtiyacı olduğu düşüncesi ile İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (İ.Ü. DETAE), İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından ilki 1995 yılında tek günlük bir etkinlik olarak düzenlenen “Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi”'nin onbeşincisi beş günlük bir program halinde 8-12 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu çalışma, eğitimin sonunda yapılan katılımcı anketini değerlendirmektedir. Eğitimde teorik anlatıma ek olarak, İmmünoloji AD'da mevcut toplam üç akan hücre ölçer cihazında uygulamalar yapılmıştır. Toplantı sonunda katılımcıların akan hücre ölçer ile ilgili geçmişleri, kursun kendilerine katkısı ve eleştiri-görüşleri sorgulanmıştır. Ankete katılan 26 katılımcı (%90; 9 erkek,17 kadın) içinde en fazla biyolog ve doktor (her biri %31) bulunmaktadır; katılımın üniversitelerden (17, %66) ve daha çok İstanbul'dan (9, %34) olduğu gözlenmiştir. Dokuz katılımcının (%35) aktif kullanıcı olduğu toplam 23 katılımcı (% 88) kursu “çok faydalı” veya “faydalı” olarak değerlendirmiş, 15 katılımcı (%58) ise “Cihazın kullanımını teorik olarak öğrendim, pratik bölümü eksik kaldı” görüşünü bildirmiştir. Sonuç olarak, İ.Ü. DETAE İmmünoloji AD tarafından düzenli olarak yapılan eğitimler Türkiye'de akan hücre ölçer konusunda önemli bir eksiği tamamlamış ve bilgi vermenin yanı sıra kullanıcılar arası bilgi alışverişi ve iletişimi sağlamıştır.


Tam metin:

PDF